Animatie

Een filmproductie die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de illusie van beweging ontstaat.

Aanvragers die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten doen. Een ideecheck kan gedaan worden voor een speelfilm (uitgezonderd Low Budget), documentaire, korte animatie of een film binnen Onderzoek & Experiment. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkeling

  • International

    Het Fonds kan in het kader van internationalisering het volgende ondersteunen:

Realisering

Afwerking

Distributie