Nieuws

Internationale distributie

Vanaf 2011 ondersteunt het Filmfonds de internationale promotie en distributie van Nederlandse films tot een maximum van 27.500 euro per…

Discussienotitie Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet-een…

De in een achttal punten beschreven visie is het resultaat van een intensieve gedachtewisseling aan en met de Tafel van Zes, het…

Staatssecretaris wil stelselwijziging cultuursector toch in 2013 in laten gaan

In zijn brief van 11 maart jl. verzoekt Staatssecretaris Halbe Zijlstra de Tweede Kamer de stelselwijziging voor cultuur te versnellen en…

Twee O&O films geselecteerd voor het 57e International Short Film Festival…

De films Hotel Nachtclub en Theta Rhythm zullen te zien zijn in de internationale competitie van het International Short Film Festival…

Toekenningen Suppletieregeling

In totaal komen dit jaar dertien films in aanmerking voor een financiële bijdrage in het kader van de Suppletieregeling.

Bezoek Nederlandse producenten aan Luxemburg

Van 27 tot en met 29 maart a.s. brengt een delegatie bestaande uit 9 Nederlandse filmproducenten en een aantal medewerkers van het…