Selective Funding

Alle aanvragen voor films van Nederlands talent binnen verschillende categorieën:

Speelfilm Ontwikkeling

Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling en Realisering Low Budget

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Naar de subsidie pagina

De Oversteek

De Oversteek is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren.

De samenwerkende partijen zijn op zoek naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met (internationale) festivalpotentie.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Realisering

Ontwikkeling en Realisering Low Budget

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Naar de subsidie pagina

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

De Oversteek

De Oversteek is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren.

De samenwerkende partijen zijn op zoek naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met (internationale) festivalpotentie.

Naar de subsidie pagina

Cinema Junior

Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun familie.

Naar de subsidie pagina

Dutch Crossover

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms waaruit een nadrukkelijke internationale artistieke ambitie spreekt. De films moeten de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.

Vooruitlopend op een nieuwe regeling in 2022 stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor een allerlaatste ronde Dutch Crossover. Daarbij is de fondsbijdrage verhoogd.

Naar de subsidie pagina

Telescoop

Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek in zowel de bioscoop als op televisie en met een culturele meerwaarde.
Gezien er in 2021 een eind komt aan de Telescoop bundelen we nog eenmaal de krachten en stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor deze allerlaatste ronde.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of -documentaire in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Ontwikkeling

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling Oase

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling lange documentaire

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Scenario-ontwikkeling
• Proefopnamen en teasers
• Productieontwikkeling

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Teledoc

Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een vertoningsduur van 75 - 90 minuten, met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Realisering

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Filmfonds Shorts is gericht op de realisering van een korte documentaire- of fictie filmproductie. Bij deze regeling staat de cinematografische verkenning centraal, waarbij de beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift door middel van een originele, urgente en authentieke korte film. De korte documentaire- of fictie filmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie op festivalroulatie.

Naar de subsidie pagina

Realisering lange documentaire

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse documentaire van langer dan 70 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Teledoc

Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een vertoningsduur van 75 - 90 minuten, met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of -documentaire in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Animatie Ontwikkeling

Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling korte animatie

Voor een korte animatiefilm van maximaal 60 minuten is het mogelijk om aan te vragen voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment
• Scenario
• (Moving) storyboard, artwork
• Scriptcoach/adviseur
• Preproductie

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Animatie Realisering

Realisering korte animatie

Realisering van een animatiefilm met een vertoningsduur tot 60 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

Dutch Crossover

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms waaruit een nadrukkelijke internationale artistieke ambitie spreekt. De films moeten de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.

Vooruitlopend op een nieuwe regeling in 2022 stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor een allerlaatste ronde Dutch Crossover. Daarbij is de fondsbijdrage verhoogd.

Naar de subsidie pagina

Ultrakort

Competitie voor de realisering van vijf ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Naar de subsidie pagina

Telescoop

Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek in zowel de bioscoop als op televisie en met een culturele meerwaarde.
Gezien er in 2021 een eind komt aan de Telescoop bundelen we nog eenmaal de krachten en stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor deze allerlaatste ronde.

Naar de subsidie pagina

Animatie Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Animatie Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Ontwikkeling

Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Ontwikkeling van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film. De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:
• scenario of storyboard
• eerste proefopnamen (indien noodzakelijk)
• scriptcoach/adviseur

Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Immerse\Interact

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Naar de subsidie pagina

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds waarbij in het ene jaar een aanvraag voor ontwikkeling gedaan kan worden en in het daarop volgende jaar uit de voor ontwikkeling geselecteerde projecten een aanvraag voor realisering.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Realisering

Realisering onderzoek & experiment

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie. Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Immerse\Interact

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Naar de subsidie pagina

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds waarbij in het ene jaar een aanvraag voor ontwikkeling gedaan kan worden en in het daarop volgende jaar uit de voor ontwikkeling geselecteerde projecten een aanvraag voor realisering.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Afwerking

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Naar de subsidie pagina

Korte film Ontwikkeling

Ontwikkeling korte animatie

Voor een korte animatiefilm van maximaal 60 minuten is het mogelijk om aan te vragen voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment
• Scenario
• (Moving) storyboard, artwork
• Scriptcoach/adviseur
• Preproductie

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Korte film Realisering

Realisering korte animatie

Realisering van een animatiefilm met een vertoningsduur tot 60 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Filmfonds Shorts is gericht op de realisering van een korte documentaire- of fictie filmproductie. Bij deze regeling staat de cinematografische verkenning centraal, waarbij de beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift door middel van een originele, urgente en authentieke korte film. De korte documentaire- of fictie filmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie op festivalroulatie.

Naar de subsidie pagina

Filmfonds Wildcards (documentaire, fictie en animatie)

In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit aan jonge, talentvolle filmmakers die zijn afgestudeerd aan een film- of kunstacademie en hun eindexamenfilm naar het Fonds insturen. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren.

Er worden twee Filmfonds Wildcards Documentaire, twee Filmfonds Wildcards Fictie en twee Filmfonds Wildcards Animatie uitgereikt.

Naar de subsidie pagina

Ultrakort

Competitie voor de realisering van vijf ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Korte film Afwerking

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Naar de subsidie pagina

Korte film Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina