Selective Funding

Alle aanvragen voor films van Nederlands talent binnen verschillende categorieën:

Speelfilm Ontwikkeling

Startsubsidie

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

Naar de subsidie pagina

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling en Realisering Low Budget

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Realisering

Ontwikkeling en Realisering Low Budget

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Naar de subsidie pagina

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een groot publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

Cinescoop

Met de nieuwe regeling Cinescoop (opvolger van Telescoop en Dutch Cross Over), wordt de realisering van ambitieuze Nederlandse speelfilms en lange animatiefilms gestimuleerd, die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven. Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben om een groot Nederlands bioscooppubliek te bereiken en/of een internationaal publiek aan te spreken.

Op jaarbasis kunnen vier Nederlandse kwaliteitsfilms gesteund worden. Daarbij streven we naar een evenwicht van speelfilms primair gericht op het bereik van een zo groot mogelijk Nederlands bioscooppubliek en speelfilms gericht op een zo groot mogelijk nationaal als internationaal bioscooppubliek. Prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde waaronder kinder- en jeugdfilms. Filmplannen worden op basis van eigen geformuleerde ambities beoordeeld en tegen elkaar afgewogen.

De filmplannen dienen aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. Invulling hiervan en criteria hiervoor worden verder uitgewerkt.

De Cinescoop regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Speelfilm Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Ontwikkeling

Startsubsidie

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Naar de subsidie pagina

Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling Oase

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires (vertoningsduur van meer dan 70 minuten) met cinematografische kwaliteit.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling lange documentaire

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Scenario-ontwikkeling
• Projectontwikkeling: Creatief-technische en productioneel-zakelijk uitwerking (na oplevering van een tussentijds scenario)

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Teledoc

Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een vertoningsduur van 75 - 90 minuten, met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Realisering

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Filmfonds Shorts is gericht op de realisering van een korte documentaire- of fictie filmproductie. Bij deze regeling staat de cinematografische verkenning centraal, waarbij de beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift door middel van een originele, urgente en authentieke korte film. De korte documentaire- of fictiefilmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie tot festivalroulatie.

Naar de subsidie pagina

Realisering lange documentaire

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse documentaire van langer dan 70 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

CineDoc

Met de nieuwe regeling CineDoc wordt de realisering van ambitieuze Nederlandse documentaires gestimuleerd, die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven. Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben een nationaal en internationaal (bioscoop)publiek te kunnen bereiken.

Op jaarbasis kunnen drie Nederlandse kwaliteitsdocumentaires met een productiebudget van minimaal €850.000,- gesteund worden. Daarbij streven we naar documentaires met (inter)nationale (festival) potentie. Prioriteit wordt gegeven aan originele filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde. Daarnaast moedigt het Filmfonds aanvragers aan om hun filmproducties zo duurzaam mogelijk tot stand te laten komen.

De CineDoc regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

Naar de subsidie pagina

Teledoc

Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een vertoningsduur van 75 - 90 minuten, met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Documentaire Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Naar de subsidie pagina

Animatie Ontwikkeling

Startsubsidie

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling korte animatie

Voor een korte animatiefilm van maximaal 60 minuten is het mogelijk om aan te vragen voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment
• Scenario
• (Moving) storyboard, artwork
• Scriptcoach/adviseur
• Preproductie

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Animatie Realisering

Realisering korte animatie

Realisering van een animatiefilm met een vertoningsduur tot 60 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Ultrakort

Competitie voor de realisering van vijf ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Naar de subsidie pagina

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een groot publiek in Nederland trekken.

Naar de subsidie pagina

Cinescoop

Met de nieuwe regeling Cinescoop (opvolger van Telescoop en Dutch Cross Over), wordt de realisering van ambitieuze Nederlandse speelfilms en lange animatiefilms gestimuleerd, die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven. Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben om een groot Nederlands bioscooppubliek te bereiken en/of een internationaal publiek aan te spreken.

Op jaarbasis kunnen vier Nederlandse kwaliteitsfilms gesteund worden. Daarbij streven we naar een evenwicht van speelfilms primair gericht op het bereik van een zo groot mogelijk Nederlands bioscooppubliek en speelfilms gericht op een zo groot mogelijk nationaal als internationaal bioscooppubliek. Prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde waaronder kinder- en jeugdfilms. Filmplannen worden op basis van eigen geformuleerde ambities beoordeeld en tegen elkaar afgewogen.

De filmplannen dienen aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. Invulling hiervan en criteria hiervoor worden verder uitgewerkt.

De Cinescoop regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

Naar de subsidie pagina

Animatie Afwerking

Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Naar de subsidie pagina

Animatie Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Ontwikkeling

Startsubsidie

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Ontwikkeling van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film. De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:
• scenario of storyboard
• eerste proefopnamen (indien noodzakelijk)
• scriptcoach/adviseur

Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Immerse\Interact

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Naar de subsidie pagina

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds waarbij in het ene jaar een aanvraag voor ontwikkeling gedaan kan worden en in het daarop volgende jaar uit de voor ontwikkeling geselecteerde projecten een aanvraag voor realisering.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Realisering

Realisering onderzoek & experiment

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie. Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Immerse\Interact

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Naar de subsidie pagina

Immerse\Interact XL

Met samenwerkingsproject Immerse\Interact stimuleren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap, waarbij projecten op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media centraal staan. Voor de aanvraagronde van 30 augustus 2022 geldt de mogelijkheid voor een (aanvullende) realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL.

Het doel van deze pilotregeling is om makers van immersieve en interactieve werken een extra impuls te geven en hun projecten (aanvullend) te ondersteunen. De XL-bijdragen kunnen worden ingezet voor activiteiten om hoge internationale ambities waar te maken, productiewaarde toe te voegen en ruimte te geven voor grensverleggend media-onderzoek in een internationale context.

Voor Immerse\Interact XL zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze immersieve en/of interactieve mediaprojecten die het in zich hebben een internationaal publiek te kunnen aanspreken. Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een ontwikkelings- of realiseringsbijdrage vanuit Immerse\Interact hebben ontvangen, kunnen indienen.

Naar de subsidie pagina

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds waarbij in het ene jaar een aanvraag voor ontwikkeling gedaan kan worden en in het daarop volgende jaar uit de voor ontwikkeling geselecteerde projecten een aanvraag voor realisering.

Naar de subsidie pagina

Onderzoek & Experiment Afwerking

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Naar de subsidie pagina

Korte film Ontwikkeling

Startsubsidie

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Naar de subsidie pagina

Ontwikkeling korte animatie

Voor een korte animatiefilm van maximaal 60 minuten is het mogelijk om aan te vragen voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment
• Scenario
• (Moving) storyboard, artwork
• Scriptcoach/adviseur
• Preproductie

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Cypher Cinema

“I believe you can speak things into existence.”
- Jay-Z

Als cinema een venster op de wereld biedt, dan kan onze blik niet weids genoeg zijn. Met Cypher Cinema wil het Filmfonds een onderbelichte groep filmmakers in de spotlight zetten: autodidacten. Dus ben je self taught, self made of heb je geen HBO opleiding tot filmmaker gehad, maar maak je als regisseur, scenarist of als collectief wel films, commercials, of muziekvideo’s, dan is een aanvraag bij Cypher Cinema een goede eerste kennismaking met het Filmfonds.

Cypher Cinema is een nieuwe regeling waarbij het allemaal net even anders wordt aangepakt. Het Filmfonds moedigt aanvragers aan om, naast de gebruikelijke geschreven informatie bij een aanvraag, te kiezen om in andere (digitale) vormen in te dienen. Om verder bij te dragen aan een inclusieve en diverse filmsector, roept het Fonds nadrukkelijk makers uit de regio’s en de overzeese gebieden op om bij Cypher Cinema aan te vragen. Naast de open call gaan scouts in de regio’s actief op zoek naar bijzondere makers die een aanvraag kunnen indienen.

Naar de subsidie pagina

Korte film Realisering

Realisering korte animatie

Realisering van een animatiefilm met een vertoningsduur tot 60 minuten. Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Naar de subsidie pagina

Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Filmfonds Shorts is gericht op de realisering van een korte documentaire- of fictie filmproductie. Bij deze regeling staat de cinematografische verkenning centraal, waarbij de beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift door middel van een originele, urgente en authentieke korte film. De korte documentaire- of fictiefilmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie tot festivalroulatie.

Naar de subsidie pagina

Filmfonds Wildcards (documentaire, fictie en animatie)

In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit aan jonge, talentvolle filmmakers die zijn afgestudeerd aan een film- of kunstacademie en hun eindexamenfilm naar het Fonds insturen. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren.

Er worden twee Filmfonds Wildcards Documentaire, twee Filmfonds Wildcards Fictie en twee Filmfonds Wildcards Animatie uitgereikt.

Naar de subsidie pagina

Ultrakort

Competitie voor de realisering van vijf ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Naar de subsidie pagina

Teledoc Campus

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders - televisie en bioscoop - waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien.

Naar de subsidie pagina

Cypher Cinema

“I believe you can speak things into existence.”
- Jay-Z

Als cinema een venster op de wereld biedt, dan kan onze blik niet weids genoeg zijn. Met Cypher Cinema wil het Filmfonds een onderbelichte groep filmmakers in de spotlight zetten: autodidacten. Dus ben je self taught, self made of heb je geen HBO opleiding tot filmmaker gehad, maar maak je als regisseur, scenarist of als collectief wel films, commercials, of muziekvideo’s, dan is een aanvraag bij Cypher Cinema een goede eerste kennismaking met het Filmfonds.

Cypher Cinema is een nieuwe regeling waarbij het allemaal net even anders wordt aangepakt. Het Filmfonds moedigt aanvragers aan om, naast de gebruikelijke geschreven informatie bij een aanvraag, te kiezen om in andere (digitale) vormen in te dienen. Om verder bij te dragen aan een inclusieve en diverse filmsector, roept het Fonds nadrukkelijk makers uit de regio’s en de overzeese gebieden op om bij Cypher Cinema aan te vragen. Naast de open call gaan scouts in de regio’s actief op zoek naar bijzondere makers die een aanvraag kunnen indienen.

Naar de subsidie pagina

Korte film Afwerking

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Naar de subsidie pagina

Korte film Distributie

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Naar de subsidie pagina