Filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Filmeducatiehub

Een filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio…

Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats)

Een op film gericht en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om door middel van…