Filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele…

Internationale festivalselectie

Wanneer een filmproductie is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal filmfestival kan de producent een eenmalige bijdrage…

Filmbijeenkomst

Een incidentele en op film betrekking hebbende bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de…

Training (individueel)

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van de ontwikkeling, (post)productie, en/of distributie/vertoning van…

Training en/of labs (organisatie)

Het organiseren van een kortlopende training en/of lab van maximaal een jaar, in Nederland of het buitenland, gericht op kennisuitwisseling…

Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een incidentele publicatie gericht op de vakinhoudelijke beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals die als doel heeft het…