Filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland.

Filmbijeenkomst

Een (inter)nationale bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het (inter…

Training

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of…

Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een eenmalige of incidentele publicatie over films en filmmakers uit Nederland die van belang is voor de Nederlandse…