Filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Ateliers beginnende scenaristen

Binnen de Ateliers krijgen beginnende scenaristen de mogelijkheid om, met inzet van een intensief coaching traject, een nieuw treatment of…

Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele…

Filmbijeenkomst

Een (inter)nationale bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het (inter…

Training (individueel)

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of…

Training en/of labs (organisatie)

Een kortlopende training van maximaal een jaar, in Nederland, op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of…

Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een eenmalige of incidentele publicatie over films en filmmakers uit Nederland die van belang is voor de Nederlandse filmcultuur…