Filmproducties

Het Fonds kan de ontwikkeling, realisering, afwerking en distributie van de volgende filmproducties ondersteunen:

Speelfilm

Een filmproductie in het genre fictie met een vertoningsduur van tenminste 60 minuten, die primair bestemd is voor bioscoopuitbreng.

Documentaire

Een non-fictie filmproductie geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de…

Animatie

Een filmproductie die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de…

Onderzoek & Experiment

Onderzoek & Experiment
Een filmproductie die naar het oordeel van het bestuur binnen de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en…

Korte film

Een fictiefilm, animatie, filmisch experiment of documentaire met een vertoningsduur tot 60 minuten.