Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Korte film - Documentaire - Selective Funding - Realisering

Filmfonds Shorts is gericht op de realisering van een korte documentaire- of fictie filmproductie. Bij deze regeling staat de cinematografische verkenning centraal, waarbij de beginnende of ervaren regisseur op zoek gaat naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift door middel van een originele, urgente en authentieke korte film. De korte documentaire- of fictie filmproductie duurt minimaal 5 tot maximaal 60 minuten, heeft internationale ambitie en potentie op festivalroulatie.

In de afgelopen zes jaar werden er 59 korte films geselecteerd, met sterke resultaten. Bekijk hier enkele eerder gerealiseerde Filmfonds Shorts!

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

We zijn op zoek naar eigenzinnige korte films van regisseurs die:

 • zijn afgestudeerd aan een erkende HBO beroepsopleiding voor film; of
 • zonder beroepsopleiding voor film (autodidact) aantoonbaar actief zijn als professioneel regisseur en één of meerdere onafhankelijke filmproducties of (delen van) dramaseries* hebben geregisseerd die in Nederland zijn uitgebracht (bioscoop-uitbreng of op televisie) dan wel geselecteerd is voor een (inter)nationaal filmfestival en/of gecureerde streaming dienst, zoals is opgenomen in deze lijst.

Zowel beginnende als ervaren regisseurs vragen aan met een producent.

De hoofdaanvrager is een producent die een erkende beroepsopleiding voor film heeft afgerond of tenminste één onafhankelijke filmproductie* binnen de desbetreffende categorie in de professionele film- en televisiesector heeft gerealiseerd en uitgebracht.

Het Fonds nodigt nadrukkelijk beginnende producenten uit om aan te vragen. Beginnende producenten kunnen bij toekenning een productie-coach betrekken en hiervoor een additionele bijdrage aanvragen.

De producent dient gevestigd te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland. Daarnaast dient de producent ingeschreven te staan bij Kamer van Koophandel, maar hoeft geen rechtspersoon te zijn (dus een V.O.F. of eenmanszaak is ook toegestaan). Per producent en daaraan gelieerde bedrijven/entiteiten kan per aanvraagronde een maximum van twee projecten worden ingediend.

Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen geen aanvraag indienen. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

Bijdrage

Maximaal € 50.000 per project.

Maximaal € 2.500 voor productiecoach in het geval van een beginnend producent

Het maximale aandeel van het Fonds in de financiering is 85% van het totale productiebudget. Dit betekent dat minimaal 15% van het budget ingebracht moet worden via andere financiers (zie Veelgestelde Vragen). 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel Productioneel Protocol.

Deze ronde komen maximaal 10 projecten voor een bijdrage in aanmerking. Daarbij streeft het Filmfonds naar een goede mix van projecten van beginnende en ervaren makers.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur. 

Voorwaarden

 • Alleen projecten die zijn origineel, urgent en/of innovatief zijn en binnen 12 maanden na de beschikking afgerond kunnen zijn, komen in aanmerking.
 • De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de korte film.
 • Projecten die volledig gefinancierd zijn na een eventuele toekenning door het Fonds krijgen prioriteit bij de selectie.
 • De bijdrage van het Filmfonds dient volledig in Nederland te worden besteed.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen, het scenario en de regievisie spelen hierbij een belangrijke rol. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het Hoofd en Projectmanager Selective Funding de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Aanvragen worden integraal afgewogen om tot een eindselectie te komen. Daarbij wordt de directe uitvoerbaarheid meegewogen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's en/of bekijk onze webinars of de vra(a)g(en) hieronder. 

Wat zijn mogelijke vormen van additionele financiering voor korte film?

Afhankelijk van aard en inhoud van het project kunnen andere financiers gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • Lokale of provinciale financiering zoals GoShort Gelderse pitch, Amsterdam Fonds voor de Kunsten, Kunstraden van Gemeenten, BranbantStad, CineSud, Limburg Film Fonds;
 • Thematische partners voor financiering die passen bij het filmplan zoals Democratie & Media, Stichtingen voor bijv. Vluchtelingenwerk en  Rouwverwerking, Fonds voor Psychische gezondheid. enzovoorts.
 • Marktpartijen, niet beperkt tot omroepen juist door de status van vrije filmproductie. Sponsoring is ook mogelijk.
 • Overige Rijkscultuurfondsen voortvloeiend uit het filmplan, de staat van dienst van de maker of crew.
 • Crowdfunding platforms Cinecrowd.nl of Voordekunst.nl

 

Wat is een filmplan?

Kijk of luister de webinar ‘Filmplan, hoe dan?’ voor meer tips en uitleg over wat er duidelijk moet worden in het filmplan. Een filmplan begint in de ontwikkelingsfase heel klein, bijvoorbeeld met alleen een idee voor je film, een logline, wat foto’s voor een cinematografische sfeerimpressie (denk: 400 woorden of 4 minuten video), en groeit door de ontwikkeling uit tot een groot plan waarin je regievisie staat, het treatment of scenario, je moodboard en een animatic in staan. Je filmplan groeit verder uit zodat je uiteindelijk naar de realiseringsfase kunt en iedereen van de crew op de set tot de editor in de post-productie weet wat voor film jullie aan het maken zijn en welk plan daaraan ten grondslag ligt. Het is het plan waardoor jouw filmidee realiteit kan worden.

 

Wat verstaan jullie onder een korte film?

Een fictiefilm, animatiefilm, filmisch experiment of documentaire tot 60 minuten; vanaf 60 minuten spreken we in de filmindustrie van een ‘lange’ of ‘feature’ film. Reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories duren misschien ook kort, maar worden niet gezien als ‘korte films’. Allereerst zien we ze niet als op zich zelf staande films, omdat ze vaak in opdracht gemaakt worden en een specifiek doel dienen (reclames, muziekvideo’s). Je mag het wel insturen als het relevant is om te laten zien wat je kunt en in het verleden gemaakt hebt. Ook belangrijk: het Filmfonds ondersteunt geen reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories, maar alleen (korte) films die potentieel in de bioscoop, op televisie/streamingdiensten, festivals etc.  vertoond kunnen worden.

Voor welke genres mag ik aanvragen? Mag documentaire ook?

Ja, bij Cypher Cinema kun je aanvragen met een filmplan voor een korte fictie-, documentaire-, animatie-, of experimentele film. Dit moet je duidelijk maken in je filmplan, óók als je bijvoorbeeld een hybride korte film maakt, zoals een documentaire met animatiebeelden, een fictie film met documentaire-elementen, of een experimentele film met documentaire en animatiebeelden.

Binnen deze categorieën voor korte film maakt het niet uit welk genre je kiest, zoals bijvoorbeeld ‘horror’, ‘drama’, ‘thriller’, of een combinatie als ‘romantische-komedie’. Zolang je je bewust bent van de genreconventies, dat wil zeggen de verwachtingen in de film vertelling die bij het genre horen . Bijvoorbeeld: als je korte fictie film een ‘tragi-komedie’ (genre) zal worden, dan moet duidelijk worden waarom en hoe de film zowel grappig als tragisch of ontroerend zal zijn. Of: als je een horrorfilm maakt verwacht de commissie en verwachten kijkers dat die eng zal zijn.

Wat bedoelen jullie met “een helder en aansprekend filmplan”?

Met “helder en aansprekend” bedoelen we dat je moet zorgen dat je filmplan goed te lezen is voor iemand die jou niet kent, zodat die lezer of kijker niet moet raden of zoeken naar waar jouw film over gaat. Stel je voor dat je schrijft voor een vriendelijke onbekende, die jij kennis laat maken met de wereld die je in je film voor ogen hebt – de commissie of de consulent is Alice en jij neemt haar door je filmplan mee naar Wonderland. Zorg dus ook voor een leesbaar lettertype en bijvoorbeeld duidelijke foto’s.

 

Wat bedoelen jullie met “een origineel, authentiek en urgent filmplan”?

Met “origineel, authentiek en urgent” bedoelen we dat het filmplan jouw idee moet zijn (origineel), dat het verhaal geloofwaardig is en dat het geloofwaardig is dat juist jij het vertelt en dat jouw stem er in spreekt (authentiek), en dat er een reden is dat dit verhaal nú verteld moet worden (urgent). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je filmplan origineel, authentiek en urgent is, redenen die gaan over jou, maar ook redenen die gaan om de wereld om je heen –het zijn de beoordelingscriteria die het Filmfonds gebruikt, maar ze zijn niet bedoeld als olie op het vuur van jouw ‘inner critic’. Kijk of luister de webinar ‘Filmplan, hoe dan?’ voor meer tips en uitleg.

 

Wat bedoelen jullie met “draagt het filmplan en de daarbij betrokken makers bij aan de diversiteit van de filmsector en van het filmaanbod in Nederland”?

‘Diversiteit’ betekent verscheidenheid, variatie – het Filmfonds ondersteunt enerzijds de filmsector (professionele filmmakers over de loop van hun carrière) maar anderzijds ook zo verschillend mogelijke makers met verschillende perspectieven. Het Filmfonds beoordeelt of een plan bijdraagt aan de verdere professionalisering van de sector - oftewel, draag je met je project bij aan de ontwikkeling van nieuwe manieren van film maken, van verschillende soorten filmmakers (nieuw, ervaren, beginnend), en op welke manieren dan? Vanuit het Filmfonds letten wij ook op de diversiteit van het filmaanbod, zodat er niet dezelfde films van dezelfde makers over dezelfde onderwerpen op hetzelfde moment worden gemaakt.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het digitaal ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire of Korte Fictie.
 3. Kies voor Filmfonds Shorts.
Aanvraag starten

Contact