Digitalisering Filmtheaters 2022

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Distributie

Filmtheaters zijn meer dan vertoningsplekken. Ze spelen een belangrijke rol voor filmmakers en in de culturele diversiteit van het filmaanbod in Nederland. Nederland was een van de eerste landen ter wereld waar tien jaar geleden de landelijke overgang naar digitale projectie plaatsvond. Mede door een veranderde financieel-economische situatie, zijn filmtheaters slechts in beperkte mate in staat te innoveren.

In het kader van het herstelprogramma COVID-19 stelt het ministerie van OCW een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar om verouderde digitale projectoren van de filmtheaters te vervangen, in de verwachting dat die wordt gematcht door de aanvrager en/of derden ter dekking van de gehele investering.

Met de verlening van cultuursubsidie wordt een beroep gedaan op het filmtheater om een substantiële inspanning te leveren ter vergroting van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele filmproducties binnen de programmering.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater dat de zaal/zalen zelf exploiteert en vóór 1 juni 2022 is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in de categorie Filmtheater (groot/klein) zoals opgenomen in de ledenlijst van de vereniging en/of;
  • Het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO) en/of;
  • Europa Cinemas en/of Cineville.

Bijdrage

De maximale bijdrage ter vervanging van digitale apparatuur per filmzaal bedraagt € 26.000.

Voorwaarden

De bijdrage is uitsluitend bedoeld voor de directe vervanging van verouderde digitale projectoren en randapparatuur (geluidsapparatuur en/of vertoningsdoek in de filmzaal en/of de server en/of de garantie daarop).

Daarbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

1.     De zaal waarvan de apparatuur vervangen wordt is langer dan 5 jaar in bedrijf als filmzaal voor betalend bioscoopbezoek.

2.     De bijdrage van het Fonds moet minimaal 100% worden gematcht door de aanvrager en/of derden. De volledige financiering voor de daadwerkelijke aanschaf van digitale projectoren en randapparatuur dient uiterlijk volgend jaar 1 oktober 2023 aangetoond te zijn door middel van:

  • een kredietovereenkomst met een financieringsorganisatie als Cultuur + Ondernemen of een bank zoals Triodos Bank en/of;
  • een bewijs van bijdrage van gemeente of provincie en/of;
  • een bewijs van investeringen vanuit eigen vermogen van het filmtheater en/of derden.

Indien volledige financiering niet of niet tijdig kan worden aangetoond en naar het oordeel van het Fonds onvoldoende onderbouwd is, dan zal de bijdrage worden ingetrokken.

3.     Digitale projectoren en randapparatuur die je tussen 1 januari 2021 en het doen van een  aanvraag al hebt besteld of aangeschaft ter vervanging van verouderde apparatuur in een bestaande filmzaal, zijn ook subsidiabel voor een bijdrage. Ook geldt dit alleen wanneer er sprake is van een matching in financiering door de aanvrager en/of derden.
Let op: apparatuur voor nieuwe zalen is niet subsidiabel.
 
4.     Met de verlening van cultuursubsidie wordt een beroep gedaan op het filmtheater om een substantiële inspanning te leveren ter vergroting van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele filmproducties binnen de programmering.

Deadlines

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 augustus 2022 tot uiterlijk 1 december 2022 vóór 17.00 uur.

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag.

Bij toekenning van een bijdrage dient uiterlijk volgend jaar 1 oktober 2023 de aanschaf en volledige financiering van de te vervangen projectoren en randapparatuur schriftelijk te zijn aangetoond door middel van sluitende overeenkomsten en/of bewijs van betaling. Deze bijlagen mogen per e-mail verstuurd worden naar projectbegeleider Patricia van Wetten (p.van.wetten@filmfonds.nl). Daarnaast moet de (aanbetalings)factuur van de leverancier voor de te vervangen apparatuur en/of garantieverlenging worden meegestuurd.

Zodra bovenstaande bijlagen zijn ontvangen en goedgekeurd, zal de bijdrage op basis van een betaalverzoek betaalbaar gesteld worden.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen?  

  1. Log in met je account
  2. Start een nieuwe aanvraag (helemaal onderaan de webpagina)
  3. Selecteer Vraag aan als organisatie
  4. Kies voor Distributie Digitalisering Filmtheaters 2022.
Aanvraag starten

Contact