Steunmaatregel Nederlandse distributie slate

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Distributie

De coronacrisis, en met name de periodes dat bioscopen en filmtheaters gesloten bleven, heeft de distributieketen zwaar geraakt. De maatregelen van de afgelopen twee jaar tegen de verspreiding van COVID-19 hebben nog steeds grote gevolgen en bezoekerscijfers blijven nog steeds flink achter op de aantallen van voor de coronacrisis. Daarnaast zijn er veel films op de plank blijven liggen, of komen na (gedeeltelijke) uitbreng niet uit de kosten. Dit heeft gevolgen voor de investeerkracht van distributeurs voor komende Nederlandse (co)producties, waardoor er onzekerheid over nieuwe films en documentaires kan ontstaan.

Om de Nederlandse distributeurs extra te ondersteunen, heeft het Filmfonds, naast de Full Circle Distributieregeling, een extra steunmaatregel ontwikkeld. Filmdistributeurs kunnen op basis van de uitbreng in 2019, 2020 en 2021 van één of meerdere Nederlandse door het Filmfonds gesteunde filmproducties of minoritaire coproducties in Nederlandse bioscopen en filmtheaters een bedrag aanvragen.

Dit bedrag is bestemd voor de aankoop (MG), extern ingehuurd personeel en/of uitbreng (Prints & Advertising) van nieuwe Nederlandse door het Fondsgesteunde filmproducties (majoritair of minoritair) in Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films - tenminste twee theatrical releases per jaar - heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

De hoogte van de bijdrage wordt berekend op basis van Nederlandse filmproducties (zowel majoritair als minoritair) die met een reguliere realiserings- en/of Incentive bijdrage of met een afwerkingsbijdrage van het Filmfonds tot stand zijn gekomen en die tenminste 750 betalende bezoekers in de bioscopen en/of filmtheaters hebben behaald.

De filmdistributeur kan hiervoor maximaal acht filmtitels opgeven, die door hem in 2019, 2020, of 2021 in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters zijn uitgebracht. De bijdragehoogte per filmtitel hangt af van het soort Fondsbijdrage en de hoogte van de MG, zie onder. De som van deze bijdragen per titel kan op grond van deze regeling door de filmdistributeur worden aangevraagd:

Nederlandse majoritaire filmproducties met Fondssteun met een:

 • MG van € 0 tot € 25.000 komen in aanmerking voor een bedrag van € 11.000
 • MG van € 25.000 tot € 75.000 komen in aanmerking voor een bedrag van € 18.000
 • MG van € 75.000 of meer komen in aanmerking voor een bedrag van € 25.000

Nederlandse minoritaire filmproducties met Fondssteun:

 • mét een MG komen in aanmerking voor een bedrag van € 8.000
 • zónder een MG in aanmerking voor een bedrag van € 3.000

Filmproducties die enkel een bijdrage voor de afwerking van het Fonds hebben ontvangen:

 • komen in aanmerking voor een bedrag van € 3.000

Door middel van het invullen van het formulier Steunmaatregel Nederlandse distributie slate kan het maximaal aan te vragen bedrag berekend worden

 

Voorwaarden en verplichtingen

 1. Uitsluitend films die door het Fonds gesteund zijn met een realiserings- en/of incentivebijdrage (inclusief minoritaire co-producties, en filmproducties die een bijdrage voor de afwerking hebben ontvangen van het Fonds) komen in aanmerking voor de berekening van de aan te vragen bijdrage.
 2. De theatrical release van de ingediende filmtitels vond plaats in de periode 2019, 2020 of 2021.
 3. De ingediende filmtitels hebben elk tenminste 750 betalende bezoekers in de bioscopen en filmtheaters behaald. Ter controle wordt daarbij gebruik gemaakt van de gegevens zoals geregistreerd in MaccsBox.
 4. Van elke ingediende filmtitel dient de distributieovereenkomst, waarin de hoogte van de MG wordt vermeld, als bijlage te worden toegevoegd. Wanneer de filmtitel in subdistributie voor een andere partij is uitgebracht, komt deze titel niet in aanmerking.  
 5. Van elke ingediende titel dient een uitdraai van Maccsbox als bijlage te worden toegevoegd, waarop zowel de releasedatum als het totale aantal bezoekers staat vermeld.
 6. De bijdrage van het Fonds moet vervolgens binnen twee jaar na de toekenning aantoonbaar geïnvesteerd worden in de aankoop (MG) van Nederlandse Fondsgesteunde filmproducties, extern ingehuurd personeel, en/of prints & advertising van Nederlandse films (majoritair of minoritair) die door het Filmfonds zijn gesteund (het gaat dan om additionele kosten die niet reeds middels een andere distributieregeling van het Filmfonds worden gedekt).
 7. Uiterlijk twee jaar na toekenning volgt een eindafrekening waaruit blijkt dat de toegekende bijdrage is besteed aan de aankoop en/of uitbreng van Nederlandse films.
 8. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Fondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Deadlines

Aanvragen voor de Steunmaatregel Nederlandse distributie slate kunnen ingediend worden tot en met de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag.

Voor de berekening van de maximale hoogte van de bijdrage moet het formulier Steunmaatregel Nederlandse distributie slate door de aanvrager ingevuld worden en als bijlage aan de aanvraag worden toegevoegd.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

 

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer het Organisatie account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
 3. Kies voor Steunmaatregel Nederlandse distributie slate.
Aanvraag starten

Contact