Startsubsidie

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Korte film - Onderzoek & Experiment - Selective Funding - Ontwikkeling

Aanvragen is vanaf nu mogelijk.

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development-regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee binnen een van de volgende categorieën; ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Het nieuwe filmidee moet binnen dezelfde categorie vallen als de/een eerdere filmproductie/ high end dramaserie van de regisseur, scenarist of producent. Onder categorie wordt verstaan:

 • speelfilm,
 • korte of lange animatiefilm,
 • korte of lange documentaire,
 • korte film,
 • onderzoek & experiment productie of
 • high-end drama-, documentaire- of animatieserie.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Scenaristen, regisseurs of individuele producenten;

Afgestudeerden uit 2021 en 2022 - met een diploma van een Nederlandse film- of kunstacademie met een audiovisuele opleiding;

(aanvragers kunnen individueel aanvragen maar ook als team en/of in combinatie met head(s) of department):

 • met minimaal 1 eerdere speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high end drama-, documentaire- of animatieserie speelfilm, op zijn/haar naam als regisseur of scenarist of producent, die in Nederland is uitgebracht (bioscoopuitbreng of op televisie) dan wel is geselecteerd voor een (inter)nationaal filmfestival of platform.
  Let op: Deze filmproductie dient in dezelfde categorie te vallen als de categorie waarbinnen aangevraagd wordt.

Let op: er kan alleen aangevraagd worden indien het eerdere werk van de maker aan de ingangseis voldoet en indien deze in dezelfde categorie valt als waarin wordt aangevraagd. Dat geldt voor alle categorieën en wil voor de categorieën speelfilm en series bijvoorbeeld zeggen dat:

 • Een maker alleen een plan kan indienen voor een lange speelfilm als deze ook al een lange speelfilmcredit op naam heeft staan van een productie die af is en een openbare vertoning heeft gehad in de bioscoop, op televisie, een festival of streamingdienst.
 • Een maker alleen een serieplan kan indienen als de maker een seriecredit op naam heeft staan en de aflevering(en) zijn uitgezonden of beschikbaar zijn op een streamingdienst.

Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen voor bijvoorbeeld een lange speelfilm, serie of documentaire als de maker alleen korte producties op naam heeft staan. Ook is de overstap van een serie naar een lange speelfilm of documentaire niet mogelijk als de maker voor laatstgenoemde geen credit op naam heeft staan.

Bijdrage

 • € 5.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager; òf
 • € 7.500 per geselecteerd filmidee in teamverband.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 250.000 voor de eerste aanvraagronde en € 350.000 voor de tweede aanvraagronde dit najaar, waarbij in de tweede ronde ook afgestudeerden uit 2021 en 2022 - met een diploma van een film- of kunstacademie met een audiovisuele opleiding in Nederland een aanvraag kunnen doen.

De bijdrage voor Research & Development staat los van de reguliere ontwikkelingsbijdragen die het Fonds verstrekt en zal dus bij een eventuele verdere aanvraag voor het project bij het Fonds niet in mindering worden gebracht op het totaal aan te vragen ontwikkelbedrag.

Voorwaarden

 • Plannen die al eerder bij het fonds zijn ingediend en inhoudelijk zijn beoordeeld (hier valt ook een ideecheck onder) komen niet meer in aanmerking voor subsidie binnen deze regeling.
 • De aanvrager wordt getoetst op de ingangseisen, ook indien er wordt aangevraagd in teamverband.
 • Aanvragen dienen te worden gedaan op persoonlijke titel, producenten vragen dus aan op eigen naam, niet als organisatie.
 • Aanvragers moeten kunnen aantonen dat hun eerdere werk, in dezelfde categorie als de nieuwe aanvraag, af is en openbaar is vertoond middels bioscoopuitbreng of op televisie, dan wel is geselecteerd voor een (inter)nationaal filmfestival of platform. Eerder werk dat zich nog bevindt in de fase van ontwikkeling dan wel realisering kwalificeert niet, de productie moet daadwerkelijk af zijn en een openbare vertoning hebben gehad.
 • Plannen voor boekverfilmingen komen niet in aanmerking voor subsidie binnen deze regeling.
 • Voor de categorieën lange speelfilm, lange animatiefilm en lange documentaire hanteert het Fonds een lengte van 70 minuten of langer. Eerder werk dat deze lengte niet evenaart wordt door het fonds beschouwt als kort en kwalificeert daardoor niet als werk waarmee voor aan lange productie kan worden aangevraagd.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Een adviescommissie onder voorzitterschap van het Fonds selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmideeën. Afhankelijk van het aantal aanvragen zullen er subcommissies ingezet worden om een voorselectie te maken. In de eindvergadering vindt de uiteindelijke selectie van de projecten plaats. De selectie van de filmideeën vindt plaats binnen het beperkte financiële kader van de regeling.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om binnen 12 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Het toegekende bedrag wordt gelijk vastgesteld en betaalbaar gesteld onder de verplichting dat de uitwerking conform aanvraag plaatsvindt.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Ik wil graag een plan indienen dat valt binnen een andere filmcategorie dan waar ik aantoonbaar ervaring in heb. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De Startsubsidie is niet bedoeld om een overstap van de ene naar de andere filmcategorie te maken. Dit betekent dat je nieuwe plan in dezelfde categorie valt als je eerdere werk. Wil je een plan indienen voor een lange speelfilm? Dan dien je al minstens 1 speelfilm op je naam te hebben staan als regisseur, scenarist of producent. Heb je eerder alleen maar korte films gemaakt, dan kun je voor de Startsubsidie wel een plan indienen voor de korte film, maar niet voor een lange speelfilm. 

Kortom; alleen als je aantoonbare ervaring hebt in een specifieke categorie kun je een plan voor in diezelfde categorie indienen. Dit is een ingangseis en hier zal ook toetsing op plaatsvinden.

Kan ik meerdere plannen tegelijk indienen?

Je mag maximaal 2 plannen op eigen naam bij ons indienen.

Is de ervaring van mijn teamgenoot van belang?

Als je gaat samenwerken met een teamgenoot, dan wordt zijn of haar ervaring niet getoetst. Je kunt dus ook indienen met een minder ervaren teamgenoot.

Mijn film is vertoond op een festival voor korte films, maar ik vind hiervoor geen lijst in jullie financieel en productioneel protocol.

Voor een lijst met kwalificerende korte filmfestivals verwijzen we je naar het Financieel & Productioneel Protocol, Lijst 3: Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie.

Er is iets fout gegaan met mijn aanvraag, wat moet ik doen?

Als je er na indiening achter komt dat er iets mis is gegaan met je aanvraag of dat er een document ontbreekt, neem dan contact op met de projectbegeleider van de regeling. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag te doen, wij kunnen je eerder ingediende aanvraag aan de achterkant alsnog corrigeren.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Filmidee (titel, logline en beknopte synopsis), vast kader in aanvraagformulier, max 4000 tekens
 • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en planning, vast kader in aanvraagformulier, max 4000 tekens
 • Moodboard of titelpagina, max 1 A-4 (toevoegen als bijlage)
 • Kort CV van de aanvrager waaruit eerdere filmervaring blijkt, max 1 A-4 (toevoegen als bijlage)
 • Voor afgestudeerden 2021/2022: voorblad van diploma met daarop opleiding, handtekening en afstudeerdatum

Let op: Bij overschrijding van het aantal toegestane pagina’s zal het fonds de extra pagina’s niet in behandeling nemen. Het filmidee, motivatie, beoogde besteding bijdrage en planning dienen in een vast kader met maximaal aantal tekens in het aanvraagformulier te worden ingevuld.

Start de aanvraag

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer het individuele account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt:
 • voor speelfilm, lange animatie- of kinderfilm: kies categorie Speelfilm – deelregeling Startsubsidie
 • voor korte animatiefilm: kies categorie Korte animatie – deelregeling Startsubsidie
 • voor korte of lange documentaire: kies categorie Documentaire – deelregeling startsubsidie
 • voor korte fictie: kies categorie Korte fictie – deelregeling startsubsidie
 • voor onderzoek & experiment producties: kies categorie Onderzoek & experiment – deelregeling startsubsidie
 • voor high-end drama-, documentaire – of animatie serie: kies categorie Production Incentive – deelregeling startsubsidie

Contact