Startsubsidie

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Korte film - Onderzoek & Experiment - Selective Funding - Ontwikkeling

In navolging van het 4e COVID-19 steunpakket richt deze research & development regeling in de vorm van startsubsidies zich direct op scenaristen, regisseurs en individuele producenten - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De startsubsidie moet worden besteed aan de research en de eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee voor een ‘oorspronkelijke’ speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high-end drama-, documentaire- of animatieserie (dus geen remake, sequel, boekverfilming, enz.) die niet eerder is ingediend bij het Fonds.

Het nieuwe filmidee moet binnen dezelfde categorie vallen als de/een eerdere filmproductie/ high end dramaserie van de regisseur, scenarist of producent.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Individuele scenaristen, regisseurs of producenten:

 • met minimaal 1 eerdere speelfilm, (korte of lange) animatiefilm, korte of lange documentaire, korte film, onderzoek & experiment productie of high end drama-, documentaire- of animatieserie speelfilm, op zijn/haar naam als regisseur of scenarist of producent, die in Nederland is uitgebracht (bioscoopuitbreng of op televisie) dan wel is geselecteerd voor een (inter)nationaal filmfestival of platform (zie Lijst 1, Hoofdstuk 7, Financieel & Productioneel Protocol*).

Scenaristen, regisseurs of producenten zijn als zelfstandig filmprofessional of vanuit de eigen rechtspersoon werkzaam binnen de onafhankelijke filmsector.

Zij kunnen individueel aanvragen maar ook als team en/of in combinatie met head(s) of department. Dien je een aanvraag in in teamverband, dan gelden de bovengenoemde ingangseisen voor de hoofdaanvrager. Producenten vragen individueel aan, niet met een productiemaatschappij.

* Indien je filmfestival of platform niet in deze lijst staat, neem dan contact op met de betrokken projectbegeleider.

Bijdrage

 • € 5.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager; òf
 • € 7.500 per geselecteerd filmidee in teamverband.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 250.000 voor de eerste aanvraagronde en € 350.000 voor de tweede aanvraagronde dit najaar waarbij in de tweede ronde ook afgestudeerden een aanvraag kunnen doen.

De bijdrage voor Research & Development staat los van de reguliere ontwikkelingsbijdragen die het Fonds verstrekt en zal dus bij een eventuele verdere aanvraag voor het project bij het Fonds niet in mindering worden gebracht op het totaal aan te vragen ontwikkelbedrag.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Een adviescommissie onder voorzitterschap van het Fonds selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmideeën. Afhankelijk van het aantal aanvragen zullen er subcommissies ingezet worden om een voorselectie te maken. In de eindvergadering vindt de uiteindelijke selectie van de projecten plaats. De selectie van de filmideeën vindt plaats binnen het beperkte financiële kader van de regeling.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om binnen 12 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Het toegekende bedrag wordt gelijk vastgesteld en betaalbaar gesteld onder de verplichting dat de uitwerking conform aanvraag plaatsvindt.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Ik wil graag een plan indienen dat valt binnen een andere filmcategorie dan waar ik aantoonbaar ervaring in heb. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De Startsubsidie is niet bedoeld om een overstap van de ene naar de andere filmcategorie te maken. Dit betekent dat je nieuwe plan in dezelfde categorie valt als je eerdere werk. Wil je een plan indienen voor een lange speelfilm? Dan dien je al minstens 1 speelfilm op je naam te hebben staan als regisseur, scenarist of producent. Heb je eerder alleen maar korte films gemaakt, dan kun je voor de Startsubsidie wel een plan indienen voor de korte film, maar niet voor een lange speelfilm. 

Kortom; alleen als je aantoonbare ervaring hebt in een specifieke categorie kun je een plan voor in diezelfde categorie indienen. Dit is een ingangseis en hier zal ook toetsing op plaatsvinden.

Kan ik meerdere plannen tegelijk indienen?

Je mag maximaal 2 plannen op eigen naam bij ons indienen.

Is de ervaring van mijn teamgenoot van belang?

Als je gaat samenwerken met een teamgenoot, dan wordt zijn of haar ervaring niet getoetst. Je kunt dus ook indienen met een minder ervaren teamgenoot.

Mijn film is vertoond op een festival voor korte films, maar ik vind hiervoor geen lijst in jullie financieel en productioneel protocol.

Voor een lijst met kwalificerende korte filmfestivals verwijzen we je naar het Financieel & Productioneel Protocol, Lijst 3: Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie.

Er is iets fout gegaan met mijn aanvraag, wat moet ik doen?

Als je er na indiening achter komt dat er iets mis is gegaan met je aanvraag of dat er een document ontbreekt, neem dan contact op met de projectbegeleider van de regeling. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag te doen, wij kunnen je eerder ingediende aanvraag aan de achterkant alsnog corrigeren.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

De bijlagen

De bijlagen van de aanvraag beslaan maximaal 2 A4 (exclusief CV’s):

 • Filmidee (titel, logline of beknopte synopsis)
 • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en tijdpad
 • Korte CV(‘s) van de betrokken aanvrager en, indien van toepassing, teamgenoten (max 1 A4 per persoon) waaruit de eerdere filmervaring blijkt.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt:
 • voor speelfilm, lange animatie- of kinderfilm: kies categorie Speelfilm – deelregeling Startsubsidie
 • voor korte animatiefilm: kies categorie Korte animatie – deelregeling Startsubsidie
 • voor korte of lange documentaire: kies categorie Documentaire – deelregeling startsubsidie
 • voor korte fictie: kies categorie Korte fictie – deelregeling startsubsidie
 • voor onderzoek & experiment producties: kies categorie Onderzoek & experiment – deelregeling startsubsidie
 • voor high-end drama-, documentaire – of animatie serie: kies categorie Production Incentive – deelregeling startsubsidie
Aanvraag starten

Contact