Full Circle Vertoningsregeling 2022

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Distributie

Het behoud van een divers aanbod van Nederlandse films in bioscopen en filmtheaters staat centraal bij deze steunmaatregel, die in samenwerking met de NVBF tot stand is gekomen.

Om de zichtbaarheid van Nederlands talent en hun films in alle genres op het grote doek te vergroten, wordt de steunmaatregel Full Circle Vertoningsregeling verlengd. De in Nederland gevestigde filmtheaters en bioscopen kunnen door middel van deze steunmaatregel in aanmerking komen voor een vertoningsbijdrage van maximaal € 1 per betalende theaterbezoeker in de eerste helft van het kalenderjaar 2022 aan een Nederlandse speelfilm, lange animatiefilm of documentaire (majoritaire filmproducties) die met een reguliere realiserings- en/of Incentive bijdrage van het Filmfonds tot stand is gekomen.

Update juni 2022

 • De periode met kwalificerende titels voor de Full Circle Vertoningsregeling 2022 wordt met twee maanden verlengd*.
 • Aanvragers die al een positieve beschikking voor de initiële bijdrage hebben ontvangen, kunnen voor de berekening van de definitieve hoogte van de bijdrage de bezoekcijfers aan Nederlandse Fondsgesteunde filmproducties tussen 1 januari en 31 augustus 2022 opgeven (in plaats van t/m 30 juni).
 • De titellijst 2022 van Nederlandse Fondsgesteunde filmproducties waarvan de theaterrelease plaatsvond in de periode 1 januari t/m 31 augustus 2022 is via deze webpagina te downloaden en dient uiterlijk 26 september 2022 per e-mail aan v.bovens@filmfonds.nl te worden aangeleverd.

*De oorspronkelijke regelingtekst hieronder is aangepast op de verlengde periode.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater of bioscoop met lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

De aanvrager dient te registreren in MaccsBox, het registratiesysteem dat Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs hanteren voor theatrical releases.

Bijdrage

Omdat de kwalificerende bezoekersaantallen pas ná 31 augustus 2022 bekend zijn, werd de hoogte van de initiële bijdrage die bij het Fonds kon worden aangevraagd berekend aan de hand twee mogelijke manieren:

 1. Aanvragers die een positieve beschikking hebben ontvangen in het kader van de Full Circle Vertoningsregeling 2021 konden een initiële bijdrage aanvragen van 50% van het totale bedrag dat is aangevraagd middels de Titellijst 2021. Indien de aanvraag positief werd beoordeeld, bestond de toekenning uit 50% van het toegekende bedrag van de Vertoningsregeling 2021.
 2. Aanvragers die geen bijdrage hebben aangevraagd in het kader van de Full Circle Vertoningsregeling 2021, maar wel in aanmerking komen voor deze steunmaatregel, konden een initiële bijdrage van € 150 euro aanvragen.

Deze bijdrage kan – na ontvangst van een betaalverzoek – direct na de toekenning door het Fonds betaalbaar worden gesteld.

De definitieve hoogte van de bijdrage kan pas na 31 augustus 2022 worden bepaald op basis van het daadwerkelijke aantal formeel geregistreerde verkochte tickets in MaccsBox tussen 1 januari en 31 augustus 2022. Het Fonds kan maximaal € 1 ter beschikking stellen voor elke betalende bezoeker tussen 1 januari en 31 augustus 2022 van een Nederlands majoritaire speelfilm / lange animatiefilm / documentaire die door het Filmfonds gesteund is met een realiserings- en/of incentivebijdrage.

Per filmtitel is de totale bijdrage van het Fonds echter gemaximeerd tot € 100.000 (dus equivalent aan maximaal 100.000 geregistreerde betalende bezoekers). Indien een filmtitel landelijk méér dan 100.000 bezoekers trekt, zal de bijdrage naar rato van het aantal bezoekers aan die film worden verdeeld.

De titellijst 2022 van Nederlandse filmproducties met een realiserings/ Incentivebijdrage van het Fonds waarvan de theaterrelease plaatsvond in de periode 1 januari  t/m 31 augustus 2022 is via deze link te downloaden.

Voorwaarden

Deze steunmaatregel gericht op de vertoning van filmproducties van Nederlands talent is een tijdelijke steunmaatregel. Aanvragen voor de initiële bijdrage konden ingediend worden tussen 1 en 21 maart 2022.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De uiteindelijke bijdrage wordt uitsluitend toegekend voor de vertoning van Nederlandse majoritaire speelfilms, lange animatiefilms of documentaires met realiserings- en/of incentivebijdrage van het Fonds in een bioscoop of filmtheater. Deze titels zijn beschikbaar in de titellijst 2022.
 • De theaterrelease van de titels ging van start tussen 1 januari en 1 augustus 2022, binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Alleen kaarten voor bezoekers geregistreerd in MaccsBox met betrekking tot vertoningen van 1 januari t/m 31 augustus 2022 tellen mee.
 • Uiterlijk 26 september 2022 moet de aanvraag voor bijstelling van de initiële subsidie tot de definitieve bijdrage bij het Fonds zijn ingediend, op basis van de Titellijst 2022. Uitsluitend aanvragers die de initiële bijdrage toegekend hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen voor de definitieve bijdrage.

Hoe en wanneer aanvragen?

 • Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. 
 • De periode met kwalificerende titels is verlengd. Aanvragers die een positieve beschikking voor de initiële bijdrage hebben ontvangen, kunnen voor de berekening van de definitieve hoogte van de bijdrage de bezoekcijfers aan Nederlandse fondsgesteunde filmproducties tussen 1 januari en 31 augustus 2022 opgeven (dit is 2 maanden langer dan de eerdere periode die t/m 30 juni 2022 liep).
 • Aanvragen voor de vaststelling van de definitieve bijdrage kunnen vanaf 1 september tot uiterlijk 26 september 2022 worden ingediend.

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals geregistreerd in MaccsBox en indien noodzakelijk geverifieerd bij de NVBF.

Deze aanvraag bestaat uit drie stappen:

 • Stap 1: Uiterlijk 21 maart 2022 moest de aanvraag ingediend worden, aan de hand van 50% van de eerder ingediende Titellijst 2021 (alleen indien de aanvrager eerder een toekenning in het kader van de Full Circle Vertoningsregeling 2021 heeft ontvangen) óf er kon een bijdrage van € 150 worden aangevraagd. Na toekenning werd deze initiële bijdrage - na ontvangst van een betaalverzoek - volledig betaalbaar gesteld. Deze stap is reeds voltooid.
 • Stap 2: Uiterlijk 26 september 2022 moet voor de berekening van de definitieve hoogte van de bijdrage de titellijst 2022 door de aanvrager ingevuld worden met de bezoekcijfers tussen 1 januari en 31 augustus 2022 (op basis van € 1,- per betalende bezoeker) en per email naar de projectbegeleider van het Fonds gestuurd worden (v.bovens@filmfonds.nl).
 • Stap 3: Indien de definitieve hoogte van de bijdrage, berekend over de resultaten tussen 1 januari en 31 augustus 2022, hoger blijkt te zijn dan de eerder uitbetaalde, initiële bijdrage, dan wordt het resterende bedrag als additionele bijdrage door het Fonds toegekend.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer het Organisatie account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
 3. Kies voor Vertoningsregeling filmtheaters.

Contact