Extra distributiebijdrage hernieuwde uitbreng

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Distributie

Vanwege de aangescherpte COVID-maatregelen, die sinds 28 november 2021 van kracht zijn, moeten de filmtheaters en bioscopen hun deuren dagelijks vanaf 17.00 uur sluiten. Daarom is de steunmaatregel Extra distributiebijdrage hernieuwde uitbreng opnieuw van kracht.

Deze maatregel heeft betrekking op Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage dan wel Incentivebijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, en die in hun uitbreng hinder hebben ondervonden van deze gedeeltelijke lockdown vanwege de COVID-19 crisis.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

Maximaal €25.000 als aanvullende bijdrage op de reeds verleende distributiebijdrage van het Fonds voor de noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van een Nederlandse Fondsgesteunde majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de onderbouwing en het herziene uitbrengplan. Deze extra bijdrage hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Voor deze regeling geldt dat maximaal 15% van de fondsbijdrage in het kader van deze steunmaatregel besteed mag worden aan (ingehuurd) personeel en overhead. Er geldt geen verplichte eigen bijdrage. Deze steunmaatregel geldt voor filmproducties die in de periode van 11 november 2021 t/m 6 januari 2022 zijn of zouden worden uitgebracht. 

NB. Mochten de huidige COVID-maatregelen worden verlengd, dan wordt ook deze steunmaatregel verlengd.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

De steunmaatregel Extra distributiebijdrage hernieuwde uitbreng is een tijdelijke maatregel. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 januari 2022. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. De aanvrager heeft voor dezelfde filmproductie al eerder een bijdrage voor distributie ontvangen van het Fonds;
  2. Het hernieuwde marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Filmfonds te overtuigen;
  3. Maximaal 15% van het budget voor prints & advertising mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead van de filmdistributeur;
  4. Uiterlijk acht maanden na de bioscoopuitbreng volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Filmfonds.
  5. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Filmfondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Deadlines

Aanvragen kunnen tot 31 januari 2022 worden ingediend voor filmproducties die een releasedatum hadden tussen 11 november 2021 en 6 januari 2022.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsen de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor een Extra distributiebijdrage hernieuwde uitbreng kunnen met het reguliere distributie aanvraagformulier ingediend worden.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
  3. Kies voor Bioscoopuitbreng in Nederland.
Aanvraag starten

Contact