Dutch Crossover

Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Realisering

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms waaruit een nadrukkelijke internationale artistieke ambitie spreekt. De films moeten de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.

Vooruitlopend op een nieuwe regeling in 2022 stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor een allerlaatste ronde Dutch Crossover. Daarbij is de fondsbijdrage verhoogd.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Filmmakers die zich al internationaal hebben onderscheiden en de stap willen maken naar een groter publiek, en filmmakers die met eerdere films reeds een groot publiek wisten te bereiken in eigen land en de stap willen maken naar een internationaal podium komen in aanmerking.

Bijdrage

Maximale realiseringsbijdrage € 1.800.000 per film rekening houdend met de kaders voor staatsteun, inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (tot een maximum van € 50.000). 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Voorwaarden

De filmplannen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Prioriteit wordt gegeven aan originele verhalen. Remakes of sequels komen niet in aanmerking;
 • De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op zijn/haar naam;
 • De filmproductie moet in potentie een cross over publiek in de Nederlandse bioscopen van 50.000 bezoekers of meer bereiken en zich internationaal kunnen onderscheiden;
 • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van de filmproductie en zich inspannen om financiering van derden aan te trekken;
 • Het ambitieniveau van de film moet zich ook vertalen in de hoogte van het budget waarbij de fondsbijdrage van doorslaggevend belang is voor de haalbaarheid van de financiering;
 • In de beoordeling wordt meegewogen of de filmproductie internationale coproductiemogelijkheden biedt (waaronder bijdragen van buitenlandse filmfondsen) en of marktpartijen als sales agents, omroepen en/of een digitaal platform worden betrokken;
 • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie met de potentie om een crossover publiek te bereiken en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
 • Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  
 • De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden beoordeeld door een adviescommissie met internationale expertise. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies voor: Dutch Crossover
Aanvraag starten

Contact