Film Fast & Furious: First Gear

Ontwikkeling

Deze research & development regeling uit het 4e COVID-19 steunpakket richt zich op beginnende scenaristen en regisseurs (al dan niet in samenwerking met een beginnend producent of head(s) of department) met eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke ideeën. Het gaat hierbij exclusief om filmmakers die aantoonbaar zijn afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021 met een bachelor-of masterdiploma aan een film- of kunstacademie in Nederland.

De bijdrage moet worden besteed aan de research en eerste ontwikkelingsfase van een filmidee voor een oorspronkelijke en onafhankelijke (en dus niet in opdracht gemaakte) korte fictie film, korte documentaire, korte animatie, korte experimentele film of korte hybride filmproductie met een lengte van minimaal 5 en maximaal 60 minuten.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Scenaristen of regisseurs:

 • die zijn afgestudeerd in 2019, 2020 en/of 2021 met een bachelor of master diploma aan een film- of kunstacademie in Nederland; en
 • met minimaal 1 korte fictie, documentaire of hybride filmproductie op zijn/haar naam als regisseur of scenarist. Afstudeerfilms komen tevens in aanmerking.

Scenaristen en regisseurs kunnen individueel aanvragen maar ook als team, dus samen en/of in combinatie met een producent of head(s) of department, waarbij de (hoofd)aanvrager is afgestudeerd in 2019, 2020, en/of 2021. Binnen het team mag dezelfde functie niet door meer dan één persoon worden vervuld. Bij voorkeur bestaan de teams uit net afgestudeerden.       

Bijdrage

 • € 10.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager
 • € 15.000 per geselecteerd filmidee in teamverband

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 300.000.

De bijdrage voor Research & Development is onderdeel van een speciale steunmaatregel en staat los van andere bijdragen van het Fonds. De ‘First Gear’- bijdrage zal niet in mindering worden gebracht op een eventueel verder aan te vragen bijdrage bij het Filmfonds. 

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een adviescommissie onder voorzitterschap van het Fonds selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmideeën. De selectie van de filmideeën vindt plaats binnen het beperkte financiële kader van de regeling.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Het toegekende bedrag wordt direct vastgesteld en betaalbaar gesteld, onder de verplichting dat de uitwerking conform de aanvraag plaatsvindt. Binnen een half jaar na toekenning moet een kort werkverslag opgeleverd worden.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

FAQ

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze algemene FAQ's. De specifieke vragen voor Film Fast & Furious: First Gear vind je hier:

Kan een producent of productiebedrijf ook aanvragen?

Alleen regisseurs of scenaristen kunnen als individu aanvragen. Producenten kunnen wel onderdeel uitmaken van het team.

Waaruit mag een team bestaan?
Een team wordt gevormd door in elk geval een scenarist en/of regisseur – die voldoet aan de gestelde voorwaarden –  en/of samen met een medelid uit een andere discipline, zoals een head of department en/of een producent. Het is niet mogelijk om als team aan te vragen dat bestaat uit twee regisseurs of twee scenaristen.

Ik probeer mijn aanvraagformulier in Frame te ondertekenen, maar krijg mijn digitale handtekening niet in het aanvraagformulier. Wat moet ik doen?

Je kan je aanvraagformulier niet digitaal ondertekenen in de aanvraagomgeving (Frame). Je moet hiervoor je aanvraag eerst indienen door op de Verzenden knop te klikken. Daarna ontvang je van ons een bevestigingsmail met daarin instructies om het aanvraagformulier te downloaden en (digitaal) te ondertekenen.

Waar kan ik mijn ingevulde aanvraagformulier downloaden?

Hiervoor log je in op https://aanvragen.filmfonds.nl en ga je naar de aanvraag (klik op Contactgegevens en daarna op Mijn aanvragen). In het tabblad "Documenten" staat het formulier. Het ingediende aanvraagformulier kun je downloaden en opslaan als PDF. De PDF kun je vervolgens digitaal ondertekenen. Neem in de documentnaam het aanvraagnummer (dit begint met een 1) en de projecttitel op, zodat we het formulier sneller kunnen verwerken. 

Voorbeeld:

12345678_Projecttitel.PDF

Verstuur de digitaal ondertekende PDF vervolgens naar aanvragen@filmfonds.nl.  

Hoe kan ik de aanvraag digitaal ondertekenen?

Een handleiding voor digitaal ondertekenen vind je hier

Kan ik een geprint en nat getekend aanvraagformulier scannen en naar het Fonds mailen?

Heb je het aanvraagformulier met pen ondertekend, dan verstuur je deze per post of zorg je ervoor dat deze bij het Filmfonds wordt afgeleverd. We accepteren geen scan of afbeelding van dit aanvraagformulier. 

Loop je tegen problemen aan bij het digitaal ondertekenen, neem dan contact met de projectbegeleider op voor hulp. 

Ik heb een niet volledig ingevuld aanvraagformulier gedownload, kan ik de vragen die ik heb overgeslagen ook met Adobe of met pen invullen en daarna naar het Fonds mailen?

Nee, het aanvraagformulier dient volledig in Frame ingevuld en verzonden te worden. Adobe kan alleen gebruikt worden om het aanvraagformulier te ondertekenen.

Ik maak/ mijn organisatie maakt gebruik van een andere tool dan Adobe om digitaal te ondertekenen, kan ik daar bij het digitaal ondertekenen van de aanvraag ook gebruik van maken?

Je kunt de digitale handtekening ook met andere software zetten. Er zijn online verschillende gratis mogelijkheden waarmee dit kan en daarnaast bestaat er ook betaalde software waarmee dit kan.

Subsidie aanvragen

De bijlagen van de aanvraag beslaan de volgende onderdelen:

 • Filmidee (titel, logline en beknopte synopsis, max 1 pagina)
 • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en tijdpad (max 1 pagina)
 • Kopie bachelor- of masterdiploma aan een film- of kunstacademie in Nederland in het jaar 2019 of 2020 of 2021 (max 1 pagina; alleen het voorblad met opleiding, richting, afstudeerjaar en handtekening erop, dus geen cijferlijst e.d., Indien je teamgenoot ook recent is afgestudeerd mag er een extra pagina diploma bij)
 • Korte cv(‘s) van de aanvrager (en teamgenoten)  (max 1 pagina per teamgenoot)
 • Link naar afstudeerfilm, incl. eventueel wachtwoord (dit vul je in in het aanvraagformulier)

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen. 
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval; Korte Fictie, Korte Animatie, Onderzoek & Experiment (voor experimentele en/of hybride producties) of Documentaire (voor korte documentaire producties),
 3. Kies voor Film Fast & Furious.

Bij twijfel over de categorie kan je altijd contact met ons opnemen.

Aanvraag starten

Contact