Film Fast & Furious: First Gear

Ontwikkeling

Deze research & development regeling uit het 4e COVID-19 steunpakket richt zich op beginnende scenaristen en regisseurs (al dan niet in samenwerking met een beginnend producent of head(s) of department) met eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke ideeën. Het gaat hierbij exclusief om filmmakers die aantoonbaar zijn afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021 met een bachelor-of masterdiploma aan een film- of kunstacademie in Nederland.

De bijdrage moet worden besteed aan de research en eerste ontwikkelingsfase van een filmidee voor een oorspronkelijke en onafhankelijke (en dus niet in opdracht gemaakte) korte fictie film, korte documentaire, korte animatie, korte experimentele film of korte hybride filmproductie met een lengte van minimaal 5 en maximaal 60 minuten.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Scenaristen of regisseurs:

 • die zijn afgestudeerd in 2019, 2020 en/of 2021 met een bachelor of master diploma aan een film- of kunstacademie in Nederland; en
 • met minimaal 1 korte fictie, documentaire of hybride filmproductie op zijn/haar naam als regisseur of scenarist. Afstudeerfilms komen tevens in aanmerking.

Scenaristen en regisseurs kunnen individueel aanvragen maar ook als team, dus samen en/of in combinatie met een producent of head(s) of department, waarbij de (hoofd)aanvrager is afgestudeerd in 2019, 2020, en/of 2021. Binnen het team mag dezelfde functie niet door meer dan één persoon worden vervuld. Bij voorkeur bestaan de teams uit net afgestudeerden.       

Bijdrage

 • € 10.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager
 • € 15.000 per geselecteerd filmidee in teamverband

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 300.000.

De bijdrage voor Research & Development is onderdeel van een speciale steunmaatregel en staat los van andere bijdragen van het Fonds. De ‘First Gear’- bijdrage zal niet in mindering worden gebracht op een eventueel verder aan te vragen bijdrage bij het Filmfonds. 

Procedure

Een adviescommissie onder voorzitterschap van het Fonds selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmideeën. De selectie van de filmideeën vindt plaats binnen het beperkte financiële kader van de regeling.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Het toegekende bedrag wordt direct vastgesteld en betaalbaar gesteld, onder de verplichting dat de uitwerking conform de aanvraag plaatsvindt. Binnen een half jaar na toekenning moet een kort werkverslag opgeleverd worden.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

FAQ

Kan een producent of productiebedrijf ook aanvragen?

Alleen regisseurs of scenaristen kunnen als individu aanvragen. Producenten kunnen wel onderdeel uitmaken van het team.

Waaruit mag een team bestaan?
Een team wordt gevormd door in elk geval een scenarist en/of regisseur – die voldoet aan de gestelde voorwaarden –  en/of samen met een medelid uit een andere discipline, zoals een head of department en/of een producent. Het is niet mogelijk om als team aan te vragen dat bestaat uit twee regisseurs of twee scenaristen.

Subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier voor Film Fast & Furious: First Gear is vanaf vrijdag 9 juli beschikbaar.

De bijlagen van de aanvraag beslaan maximaal vier A4:

 • Filmidee (titel, logline en beknopte synopsis)
 • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en tijdpad
 • Kopie bachelor- of masterdiploma aan een film- of kunstacademie in Nederland in het jaar 2019 of 2020 of 2021
 • Link naar afstudeerfilm, incl. eventueel wachtwoord
 • Korte cv(‘s) van de aanvrager (en teamgenoten)  

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen. 
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval; Korte Fictie, Korte Animatie, Onderzoek & Experiment (voor experimentele en/of hybride producties) of Documentaire (voor korte documentaire producties),
 3. Kies voor Film Fast & Furious.

Bij twijfel over de categorie kan je altijd contact met ons opnemen.

Aanvraag starten

Contact