Full Circle Vertoningsregeling 2021

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Distributie

Het behoud van een divers aanbod van Nederlandse films in bioscopen en filmtheaters staat centraal bij deze steunmaatregel, die in samenwerking met de NVBF tot stand is gekomen.

Om de zichtbaarheid van Nederlands talent en hun films in alle genres op het grote doek te vergroten, kunnen de in Nederland gevestigde filmtheaters en bioscopen in aanmerking komen voor een vertoningsbijdrage van maximaal € 1 per betalende theaterbezoeker in het kalenderjaar 2021 aan een Nederlandse speelfilm, lange animatiefilm of documentaire (majoritaire filmproducties) die met een reguliere realiserings- en/ of Incentive bijdrage van het Filmfonds tot stand is gekomen.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater of bioscoop met lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

De aanvrager dient te registreren in MaccsBox, het registratiesysteem dat Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs hanteren voor theatrical releases.

Bijdrage

In het najaar van 2021 hebben de aanvragers die een positieve beschikking hebben ontvangen in het kader van deze regeling een initiële bijdrage toegewezen gekregen aan de hand van 0,25 per betalende bezoeker voor een Nederlandse Fondsgesteunde majoritaire filmproductie (speelfilm / lange animatiefilm / documentaire) in 2019. Deze bijdrage werd – na ontvangst van een betaalverzoek – direct na de toekenning door het Fonds betaalbaar gesteld.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de definitieve hoogte van de bijdrage voor deze aanvragers bepaald op basis van het daadwerkelijke aantal formeel geregistreerde verkochte tickets in MaccsBox in 2021. Het Fonds kan maximaal € 1 ter beschikking stellen voor elke betalende bezoeker van een Nederlands majoritaire speelfilm / lange animatiefilm / documentaire die door het Filmfonds gesteund is met een realiserings- en/of incentivebijdrage.

Per filmtitel is de totale bijdrage van het Fonds echter gemaximeerd tot € 100.000 (dus equivalent aan maximaal 100.000 geregistreerde betalende bezoekers). Indien een filmtitel landelijk méér dan 100.000 bezoekers trekt, zal de bijdrage naar rato van het aantal bezoekers aan die film worden verdeeld.

Klik hier voor de titellijst van 2021 van Nederlandse filmproducties met een fondsbijdrage waarvan de theaterrelease plaatsvond in de periode 5 juni t/m 31 december 2021.

Voorwaarden

Deze nieuwe steunmaatregel gericht op de vertoning van filmproducties van Nederlands talent is een tijdelijke steunmaatregel. De initiële aanvragen konden ingediend worden tot uiterlijk 1 september 2021. Nieuwe aanvragen worden niet langer in behandeling genomen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De bijdrage wordt uitsluitend toegekend voor de theatrical release van Nederlandse majoritaire speelfilms, lange animatiefilms of documentaires met realiserings- en/of incentivebijdrage van het Fonds. Deze titels zijn beschikbaar in de titellijst 2021.
  • De theatrical release ging van start in 2021, binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Alleen kaarten voor bezoekers geregistreerd in MaccsBox met betrekking tot vertoningen tot en met 31 december 2021 tellen mee.
  • Uiterlijk 1 maart 2022 moet de aanvraag voor vaststelling van subsidie bij het Fonds door je zijn ingediend.

Hoe en wanneer aanvragen?

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals geregistreerd in MaccsBox en indien noodzakelijk geverifieerd bij de NVBF.

Deze aanvraag bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1: Uiterlijk 1 september 2021 zijn de aanvragen ingediend, met daarbij de ingevulde titellijst uit 2019. Na toekenning werd de bijdrage - na ontvangst van een betaalverzoek - volledig betaalbaar worden. Deze stap is reeds voltooid.
  • Stap 2: Uiterlijk 1 maart 2022 moet voor de berekening van de definitieve hoogte van de bijdrage de titellijst uit 2021 door de aanvrager ingevuld worden met de bezoekcijfers in 2021 (op basis van € 1,- per betalende bezoeker) en per email naar de projectbegeleider van het Fonds gestuurd worden (v.bovens@filmfonds.nl).
  • Stap 3: Indien de definitieve hoogte van de bijdrage, berekend over de resultaten van 2021, hoger blijkt te zijn dan de eerder uitbetaalde, initiële bijdrage, dan wordt het resterende bedrag als additionele bijdrage door het Fonds toegekend.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Het is momenteel niet mogelijk voor de Full Circle Vertoningsregeling aan te vragen.

Aanvragers die in het najaar van 2021 een positieve beschikking hebben ontvangen, kunnen per e-mail aan de projectbegeleider vóór 1 maart 2022 de titellijst 2021 aanleveren en op basis daarvan een additionele bijdrage aanvragen.

Contact