Reglementen en procedures archief

Reglementen 2020
Financieel & Productioneel Protocol januari 2020
Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel januari 2020
Toelichting wijzigingen Financieel Productioneel Protocollen - 1 januari 2020
Financieel & Productioneel Protocol juni 2020
Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel april 2020
 
Toelichting wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol april 2020 
Deelreglement Ontwikkeling
Deelreglement Realisering
Deelreglement Distributie
Deelreglement Filmactiviteiten
Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland
Addendum - Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2020
Toelichting wijzigingen Film Incentive 2020

Reglementen 2019

Algemeen Reglement
Handboek Financiële Verantwoording
Deelreglement Distributie maart 2019
Deelreglement Filmactiviteiten mei 2019
Deelreglement Realisering mei 2019
Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2019
Financieel & Productioneel Protocol mei 2019
Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel mei 2019
Addendum bij het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland - High End Series 2019
Financieel en Productioneel Protocol november 2019
Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel november 2019
Toelichting wijzigingen Deelreglement Ontwikkeling 2019 
Toelichting wijzigingen Deelreglement Realisering 2019
Toelichting wijzigingen Deelreglement Distributie 2019
Toelichting wijzigingen Deelreglement Filmactiviteiten 2019

Reglementen 2018
Deelreglement Distributie 2018
Deelreglement Filmactiviteiten 2018
Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2018
Addendum bij het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland - High End Series & Single Episodes 2018
Algemeen Reglement 2018
Financieel & Productioneel Protocol 2018
Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2018

Reglementen 2017
Algemeen Reglement
2017
Deelreglement Ontwikkeling 2017
Deelreglement Distributie 2017 
Deelreglement Filmactiviteiten 2017 
Deelreglement Realisering 2017
Deelreglement Suppletie 2017
Financieel & Productioneel Protocol 2017 

Reglementen 2016
Algemeen Reglement 2015-2016
Deelreglement Ontwikkeling 2015-2016
Deelreglement Realisering 2015-2016
Deelreglement Distributie 2015-2016
Deelreglement Suppletie 2015-2016
Deelreglement Filmactiviteiten 2015-2016
Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2015-2016
Financieel en Productioneel Protocol 2016

Financieel en productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2016

Reglementen 2015
Financieel en Productioneel Protocol 2015
Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2015

Reglementen 2014
Algemeen Reglement 2014
Deelreglement Ontwikkeling 2014
Deelreglement Realisering 2014
Deelreglement Distributie 2014
Deelreglement Suppletie 2014
Deelreglement Filmactiviteiten 2014
Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014
Financieel en Productioneel Protocol 2014
Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2014


Reglementen 2013
Algemeen Reglement 2013
Deelreglement Ontwikkeling 2013
Deelreglement Realisering 2013
Deelreglement Distributie 2013
Deelreglement Filmactiviteiten 2013
Suppletieregeling 2013


Reglementen 2012
Huishoudelijk Reglement 2012
Algemeen Reglement 2012
Deelreglement Ontwikkeling 2012
Deelreglement Realisering 2012
Deelreglement Distributie 2012
Deelreglement Filmactiviteiten 2012
Suppletieregeling 2012 met Toelichting


Reglementen 2011
Algemeen Reglement 2011
Suppletieregeling 2011
Toelichting Suppletieregeling 2011


Vanaf 16 juni 2011 zijn onderstaande reglementen niet meer van kracht:
Bijdragenreglement
Uitvoeringsregeling Lange speelfilm
Toelichting Uitvoeringsregeling Lange speelfilm
Regeling Vrijplaats schrijftalent
Regeling Promotie en Marketing
Uitvoeringsreglement Distributie Nederlandse film
Uitvoeringsreglement Documentaire
Uitvoeringsreglement Animatie
Uitvoeringsreglement Onderzoek en Ontwikkeling
Uitvoeringsreglement Telescoop
Uitvoeringsreglement buitenlandse jeugdfilm
Puntensysteem buitenlandse arthousefilm
Uitvoeringsreglement buitenlandse arthousefilm
Uitvoeringsreglement praktijkstudies
Uitvoeringsreglement filmfesivals, theaters en festivals
Uitvoeringsreglement HGIS Cultuurmiddelen
Regeling Snelloket

English rules and regulations
Financial Accounting Manual 2014
Sub-regulation Development 2017 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2018 (Deelreglement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2018 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film Activities 2018 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Financial and Production Protocol 2018 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive jan. 2019
Sub-regulation Development 2019 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2019 (Deelreglement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2019 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film Activities 2019 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Regulations for Netherlands Film Production Incentive Scheme 2019 (Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Annex to Netherlands Film Production Incentive Scheme - High End Series and Single Episodes 2019
Financial and Production Protocol 2020 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Incentive 2020 (Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel)