Logo

titelvermelding, ident en logogebruik

Correcte vermelding van het Filmfonds in voor en aftiteling en op publiciteitsmaterialen en het gebruik van het logo is gebonden aan voorwaarden en dient vooraf ter goedkeuring aan het Fonds te worden voorgelegd. De  voorwaarden van de verplichte vermelding en gebruik zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het Financieel en Productioneel Protocol.

English

The Film Fund logo needs to be used on all publicity materials and is subject to the regulations in Chapter 4 of the Financial and Production Protocol. 
Please find below logo versions on white and on black. If you have any questions please contact the Fund at info@filmfonds.nl.

Filmfondslogo
Het gebruik van het Filmfonds logo is aan de hierboven genoemde voorwaarden verbonden. Het logo is beschikbaar in twee versies, te gebruiken op een donkere of een lichte ondergrond:

 
Logo voor digitaal gebruik:
•    Logo RGB.ai
•    Logo RGB.jpg
•    Logo RGB.png

Logo voor drukwerk:
•    Logo CMYK.ai
•    Logo CMYK.jpg
•    Logo CMYK.png

 

Logo voor digitaal gebruik:
•    Logo RGB.ai
•    Logo RGB.jpg
•    Logo RGB.png

Logo voor drukwerk:
•    Logo CMYK.ai
•    Logo CMYK.jpg
•    Logo CMYK.png

Logo Netherlands Film Production Incentive
Voor films die een bijdrage hebben gekregen van de Film Production Incentive dient onderstaand logo gebruikt te worden. Logo voor digitaal gebruik:
•    Logo RGB.ai
•    Logo RGB.jpg
•    Logo RGB.png

Logo voor drukwerk:
•    Logo CMYK.ai
•    Logo CMYK.jpg
•    Logo CMYK.pngLogo voor digitaal gebruik:
•    Logo RGB.ai
•    Logo RGB.jpg
•    Logo RGB.png

Logo voor drukwerk:
•    Logo CMYK.ai
•    Logo CMYK.jpg
•    Logo CMYK.png

Ident Nederlands Filmfonds - maart 2015
Hieronder treft u de verschillende beschikbare bestanden met de beeld- en/of geluidsversie. De lijst is in overleg met verschillende postproductiebedrijven gemaakt. De bestanden zijn opgedeeld in DCP (voor bioscoopvertoning), Televisie (voor overige media, waaronder televisie, DVD, BluRay, internet, etc.) en audio (eveneens voor bioscoopvertoning). U kunt op het bestand klikken om het te downloaden. Ieder bestand is als .zip bestand ingepakt. Houd er rekening mee dat het zware bestanden zijn tot circa 4 Gigabyte waarvoor u dient te beschikken over een goede internetverbinding.

De ident wordt geplaatst voor de titelvermelding van de film. Indien er een ident van een distributeur en/of producent eveneens in de filmproductie wordt verwerkt, dient u de ident te plaatsen na die van de distributeur. 

De ident dient gebruikt te worden voor alle exploitatievormen. De voorwaarden van de verplichte vermelding en gebruik zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het Financieel en Productioneel Protocol. 

Beschikbare bestanden:
Audio voor DCP

Gebruik voor Televisie, DVD, BluRay, internet, etc.
(audio verwerkt in bestanden)

Gebruik voor DCP

Bekijk de ident op YouTube.

Andere logo's
•    Logo Oversteek - kleur ( jpeg)
•    Logo Oversteek- zw/w (jpeg)

•    Logo NFF+HBF (pdf)
•    Logo NFF+ HBF (jpeg)
•    Logo NFF+ HBF diapositief (jpeg)