Makers op Waarde geschat

21 juni 2009.

Filmfonds onderzoekt objectievere selectie van aanvragen

Het Nederlands Fonds voor de Film gaat onderzoeken hoe het de selectiemethode objectiever kan maken. 
De aanleiding is de presentatie van het rapport Makers op Waarde geschat van Esmé Lammers in opdracht van het Filmfonds. Lammers onderzocht of de beoordeling van subsidieaanvragen geobjectiveerd kan worden en of dit de selectiemethode van het Filmfonds kan verbeteren. Met hulp van de Universiteit Twente doet zij in het rapport onder meer aanbevelingen over het geformaliseerd meewegen van de staat van dienst van producent, scenarist en regisseur.

Volgens het bestuur bevat het rapport interessante analyses. Het neemt echter niet alle aanbevelingen over. Het voorstel van een automatische subsidieverstrekking op grond van een model vindt het niet wenselijk omdat het fonds met de suppletieregeling al een automatische regeling in huis heeft. Het bestuur wil het inhoudelijke kwaliteitsoordeel niet volledig uit handen geven. Het ziet dit als de kerntaak van het Filmfonds waarbij een inschatting van argumenten en oordelen noodzakelijk blijft.

Het bestuur wil de komende twee jaar in de praktijk onderzoeken hoe het een puntensysteem van tien punten kan invoeren. Mogelijk kan het systeem vijf punten toekennen aan inhoudelijke beoordeling van scenario en filmplan, twee punten aan het vertrouwen van marktpartijen en drie punten aan staat van dienst.

In het najaar wil het Filmfonds een onderzoeksvoorstel aan sectororganisaties voorleggen.

De volledige tekst van het rapport vindt u hier.

De reactie van het Filmfonds op het rapport vindt u hier.