Beleidsactualiteiten

Hier vind je een actueel overzicht van de laatste beleidsnieuws en de -activiteiten.  

Eerste reactie 'Zicht op zo veel meer' Minister Van Engelshoven

In een brief aan de Tweede Kamer op 2 juli 2018 gaf Minister Van Engelshoven, mede namens Minister Slob, een eerste reactie op het Sectoradvies Audiovisueel 'Zicht op zo veel…

Visiebrief: "Cultuur in een open Samenleving'

Minister Ingrid van Engelshoven heeft op 12 maart haar visiebrief 'Cultuur in een open samenleving' gepresenteerd in het Maaspodium Rotterdam.

Raad voor Cultuur: Sectoradvies Audiovisueel

Vandaag heeft de Raad voor Cultuur het Sectoradvies Audiovisueel 'Zicht op zoveel meer' uitgebracht. De Raad brengt in de periode november 2017 tot juli 2018 tien…

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur in Verkenning

Op 20 november publiceerde de Raad voor Cultuur zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Input FPN, DPN, APN, OTP, IPN, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Cultuurbegroting 2018

Op maandag 13 november 2017 vindt de behandeling van de Cultuurbegroting 2018 plaats. In  het belang van de Nederlandse filmsector vragen de…

Film Production Incentive geactualiseerd per 1 oktober 2017

De Netherlands Film Production Incentive wordt per 1 oktober 2017 geactualiseerd. De bijdrage per project wordt verhoogd, de regeling wordt verbreed naar high end TV-series en…

Sectorbijeenkomst 3 juli 2017

Op 3 juli vond bij het Filmfonds de gezamenlijke sectorbijeenkomst met de vertegenwoordigers van verenigingen in de productiesector plaats. De bijeenkomst vond plaats in vervolg…

Nationale Filmconferentie Extended over Recoupment

Op 8 juni 2017 vond in EYE de eerste editie van de Nationale Filmconferentie Extended plaats. Producent Joost de Vries gaf een presentatie over het begrip recoupment: het…

Sectorbijeenkomst 8 mei 2017: Begroten & Financieren

Op 8 mei organiseerden de DDG en FPN in samenwerking met het Filmfonds en Rinkel Film de ledenavond ‘Alles wat je als regisseur altijd al wilde weten over begrotingen, maar niet…

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Mediabegroting 2017

Vooruitlopend op de behandeling van de Mediabegroting 2017 op maandag 28 november, doen Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten Nederland, de Vereniging van…

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Cultuurbegroting 2017

Op maandag 21 november vindt de behandeling van de Cultuurbegroting 2017 plaats. Vooruitlopend op deze behandeling vragen Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten…

Brief FPN, DPN en VNAP Rondetafelgesprek Cultuurfondsen Tweede Kamer

Vooruitlopend op het rondetafelgesprek d.d. 9 november 2016 brachten de FPN (Filmproducenten Nederland), DPN (Documentary Producers Netherlands) en VNAP (Vereniging Nederlandse…

Financiële kaders Filmfonds, Mediafonds en CoBO onderling afgestemd

Om - waar mogelijk - de voorwaarden voor aanvragers te verruimen en vereenvoudigen hebben het Nederlands Filmfonds, Mediafonds en CoBO hun financiële kaders ten aanzien van onder…