De Keuze van mijn Vader

Geregisseerd en geschreven door Yan Ting Yuen. Geproduceerd door Witfilm.

Ondersteuning Nederlands Filmfonds: Netherlands Film Production Incentive, Ontwikkeling lange documentaire, Realisering lange documentaire.

In de documentaire De Keuze van mijn Vader koppelt regisseuse Yan Ting Yuen de persoonlijke geschiedenis van haar vader en zijn familie aan de grote ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw in China; de grote hongersnood in de jaren vijftig, de culturele revolutie in de jaren zestig, de exodus naar het Westen in de jaren zeventig, het daaruit voortvloeiende pact tussen communisme en kapitalisme in China en het huidige China als grootste economische macht ter wereld. Er ontrolt zich een verhaal waarin voortdurend de verhouding tussen het individuele en het collectieve, de kleine persoonlijke geschiedenis en de grote wereldgeschiedenis op scherp staat.

De keuzes van haar vader en de daarbij horende verschillende levens die hij en zijn familie hebben geleid (in het plattelandsdorp Dapeng, Hongkong en Nederland) lijken rationeel en onontkoombaar in het licht van de grote ontwikkelingen; steeds was hij op de verkeerde tijd op de verkeerde plek en maakte hij dat hij daar weg kwam. Logisch toch? Naarmate de film vordert verschijnen er echter barsten in dat beeld en rijst meer en meer de vraag in welke mate er alternatieven waren en of zijn eigen keuzes zijn leven niet meer bepaald hebben dan de grote geschiedenis.

De Keuze van mijn Vader gaat op 22 juni 2017 in roulatie. Meer informatie: http://witfilm.nl/projects/de-keuze-van-mijn-vader/