Extra middelen voor training

Het Fonds stelt extra middelen beschikbaar voor trainingen over ondernemerschap en onderhandelen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Ook wordt bijgedragen aan bijeenkomsten die meerwaarde hebben voor kennisontwikkeling in - en versterking van de sector als geheel.

Een serie bijeenkomsten wordt ondersteund:

  • begroten en financieren

Een bijeenkomst van FPN, DDG en Filmfonds voor regisseurs over begroten en financieren. In aanwezigheid van zo’n 80 DDG-leden. 8 mei j.l. 

  • recoupment – het terugverdienmodel bij filmexploitatie

Donderdag 8 juni, 10.30 - 12.30 uur in EYE, gratis toegang. Een bijeenkomst van FPN i.s.m. de Nationale Filmconferentie Extended.

Met de Nationale Filmconferentie Extended biedt het Nederlands Film Festival een platform voor discussie en debat binnen de Nederlandse filmsector en organiseert i.s.m. EYE gedurende het jaar een serie bijeenkomsten over actuele en discipline-overstijgende kwesties in de filmsector. Meer informatie, klik hier. 

  • inhoudelijke mogelijkheden, planning en budgettering van postproductie in samenwerking met EP2C: 14 november 2017. Meer informatie, klik hier

Ook worden activiteiten van verschillende belangenverenigingen medegefinancierd:

aanmelden kan tot 1 juni a.s.

  • Netwerk Scenarioschrijvers: scholing en training scenarioschrijvers

Het bevorderen van de vakbekwaamheid en het ondernemerschap van auteurs en scenarioschrijvers. Training over o.a. auteursrecht en contractbepalingen, onderhandelen, samenwerking, financieel beheer, administratie, belasting en verzekeringen. Het traject is vormgegeven samen met schrijvers. Naast het Filmfonds draagt ook het Letterenfonds hierin bij.

  • DDG: haalbaarheidsonderzoek versterking contractpraktijk regisseurs

In dit kader worden twee opties onderzocht: de mogelijke uitbreiding van de huidige juridische diensten i.s.m. VEVAM en de mogelijke aansluiting bij/uitbouw van Stichting Het Contractenbureau. Het beoogde doel van een dergelijke, duurzame voorziening is versterking van de arbeidsmarktpositie van regisseurs

  • FPN/DPN/ApN

Doelstelling is te komen tot een formele alliantie van de producentenverenigingen met een bureau dat slachtvaardiger kan opereren om de grotere veranderingen in de AV sector het hoofd te bieden en de belangen van de sector als geheel effectiever te vertegenwoordigen.