Koepelafspraken producenten en openbaarmakers

Het Fonds faciliteert het gesprek tussen producenten en openbaarmakers (waaronder bioscopen, publieke omroep, commerciële omroepen, VOD en internetaanbieders) om tot koepelafspraken te komen en vraag en aanbod in balans te brengen. Het gaat om afspraken die transparantie en economische circulariteit in de keten stimuleren en daarmee het verdienvermogen van de sector als geheel bevorderen, zodat betere condities worden gecreëerd voor de arbeidsmarktpositie van professionals.

Momenteel lopen de onderhandelingen met bioscoopexploitanten en distributeurs in het kader van de vernieuwing van het BTW-convenant onder leiding van het Ministerie van OCW. Daarnaast zijn producentenverenigingen in overleg met de NPO over vernieuwing van de bestaande convenanten voor speelfilms en documentaires.