Publicaties & onderzoek

Film- en televisiedrama voegt significant waarde toe aan andere delen van de creatieve industrie

De productie van film en tv-dramaproducties levert naast culturele en sociale waarde een significante economische bijdrage aan andere onderdelen van de creatieve industrie. Het…

De Rol van Aggregators in de Distributieketen

Door opkomst van Video on Demand (VOD) is een belangrijke nieuwe schakel in de keten ontstaan: de aggregators. Het European Audiovisual Observatory onderzocht de markt en de…

Nieuw rapport over de uitzonderingen en beperkingen op het gebied van auteursrecht in Europa

Het  European Audiovisual Observatory  heeft recent een rapport gepubliceerd onder de titel   Exceptions and limitations to copyright.  Het biedt een overzicht in het complexe…

Audiovisual services in Europe: Focus on services targeting other countries

Een groeiend aantal audiovisuele diensten in Europa- met name recent opgerichte platforms van omroepen en on demand diensten - richt zich op buitenlandse kijkers. In een aantal…

Europese cinema nadert grens van 1 miljard bezoekers

De European Audiovisual Observatory (EAO) publiceerde in samenwerking met de Marché du Film - de filmmarkt in Cannes - de brochure World Film Market Trends 2017, waarin het trends…

Vier keer meer films op Europese TVOD platforms dan op SVOD

Europese films in de minderheid op video on demand (VOD) platforms. In de Europese filmkoop/huur catalogi (TVOD) zoals iTunes zijn vier keer zoveel Europese films (28 EU landen…

Nederland voor internationale filmindustrie steeds aantrekkelijker

Stimuleringsmaatregel zorgt voor bijna € 199 miljoen aan filmproductie-uitgaven in Nederland. De Netherlands Film Production Incentive, de Stimuleringsmaatregel Filmproductie

Stimuleringsmaatregel Film werpt vruchten af  

De eerste monitor toont een positief resultaat: onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, de Netherlands Film…

Rapport visitatiecommissie

In opdracht van de minister van OCW heeft een commissie van vijf leden onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds voor…

Rapport illegaal downloaden Omdat het gratis is

De Nederlandse filmindustrie verliest jaarlijks minimaal 78,4 miljoen euro omzet (inclusief BTW) als gevolg van het downloaden van films uit illegale bron. Dit blijkt uit het…