Jaarverslagen

Jaarverslag 2020: het jaar van radicale keuzes

Dit is het laatste jaarverslag uit de beleidsperiode 2017-2020 waarin het Filmfonds uitvoering gaf aan zijn beleid langs de pijlers…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2019

Het afgelopen jaar vormde het derde jaar uit de periode 2017-2020, waarin het Filmfonds uitvoering gaf aan het beleid langs de pijlers…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2018

Het afgelopen jaar vormde het tweede jaar uit de periode 2017-2020 waarin het Fonds uitvoering gaf aan het beleid langs de pijlers…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017

In het eerste jaar van de beleidsperiode 2017-2020 gaf het Fonds invulling aan de koers om in te zetten op verhoging van kwaliteit en…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2016

2016 vormde het laatste jaar van de beleidsperiode. Het jaarverslag omvat daarom tevens een reflectie op de ontwikkelingen en behaalde…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2015

Het jaar 2015 stond voor het Filmfonds in belangrijke mate in het teken van het internationale beleid, en vormde de opmaat naar het nieuwe…