Realisering minoritaire coproductie animatie met VAF

Animatie - New Screen NL - Realisering

In het kader van hun samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds jaarlijks in speelfilms, documentaires en korte animatiefilms die in coproductie worden gerealiseerd.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één vrije, niet in opdracht vervaardigde animatiefilmproductie met een uitbreng in Nederland.

Bijdrage

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Maximaal € 50.000 voor de realisering. De minoritaire coproducent moet de bijdrage voor minimaal 60% besteden in zijn eigen land.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur. 

 

Procedure

Een gezamenlijke adviescommissie komt drie keer per jaar bijeen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende Hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Jaarlijks komen maximaal vier Vlaamse en vier Nederlandse speelfilms (inclusief lange animatiefilm), drie documentaires en twee korte animaties van ieder territorium voor een realiseringsbijdrage in aanmerking.
Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Overeenkomst met VAF

De volledige tekst van de samenwerkingovereenkomst vindt u hier.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
Aanvraag starten