Ultrakort

Animatie - Korte film - New Screen NL - Realisering

Competitie voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Status: Niet actueel

Voor de tiende maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Bioscoopexploitant Pathé zal de films vanaf de zomer van 2019 in roulatie brengen. De films worden vertoond in het voorprogramma van grote bioscoopfilms. Ook dit jaar ondersteunt Fonds 21 de vier geselecteerde producties. Met het project stimuleert het Fonds een groot publieksbereik voor de Nederlandse animatiefilm.

In het kader van Ultrakort worden filmplannen geselecteerd die geschikt zijn voor de brede doelgroepen van Pathé. De voorkeur gaat uit naar films die visueel overtuigen en waarbij (de verstaanbaarheid van) gesproken tekst van ondergeschikt belang is.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent verantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste twee vrije, niet in opdracht vervaardigde animatiefilms in Nederland.

Per producent of regisseur kunnen meerdere projecten worden ingediend. Per regisseur wordt maximaal één project toegekend. Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen niet aanvragen. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

Bijdrage

De maximale bijdrage van het Filmfonds en Fonds 21 gezamenlijk bedraagt € 50.000 per film.

Voorwaarden

  • De lengte van de film is maximaal 2 minuten, met een marge van maximaal 15 seconden ten behoeve van de titels;
  • De producenten en makers van de geselecteerde films verplichten zich het Fonds op de hoogte te houden van de inhoudelijke en productionele vorderingen van hun film;
  • De film moet binnen een half jaar na selectie gereed zijn voor vertoning.
  • Het is niet verplicht om bij te financieren of een eigen bijdrage te doen, maar indien nodig kan gewerkt worden met een productiebudget tot een maximum van € 80.000. Voorwaarde daarbij is wel dat de ontbrekende financiering aantoonbaar rond is op het moment dat met de productie wordt aangevangen en dat er geen inhoudelijke voorwaarden aan de financiering zijn verbonden.
  • De 4 Ultrakortfilms moeten uiteindelijk een Kijkwijzer-classificatie krijgen om er zeker van te zijn dat ze gedraaid mogen worden voor de betreffende hoofdfilm. 

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van het Filmfonds, Pathé en Fonds 21 inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Uit de inzendingen selecteert de commissie vier filmplannen die realiseringssteun ontvangen. De selectie wordt begin november bekendgemaakt. De teams van de vier geselecteerde projecten worden uitgenodigd om in de middag van 15 november 2018 deel te nemen aan de kick-off meeting die plaatsvindt bij het Filmfonds. Vervolgens zullen de teams, verdeeld over de productieperiode van een half jaar, nog twee keer uitgenodigd worden voor tussentijdse projectbesprekingen.
Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in behandeling genomen.

De producenten van de vier geselecteerde projecten dienen een separate aanvraag in bij Fonds 21.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact