Ultrakort

Animatie - Korte film - Selective Funding - Realisering

Competitie voor de realisering van vijf ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten.

Bekijk de Ultrakort-animatiefilms van de afgelopen edities hier

Status: Niet actueel

De vijf Ultrakorte animatiefilms worden vanaf het najaar 2023 door bioscoopketen Vue of in de Nederlandse Filmtheaters vertoond in het voorprogramma van grote bioscoopfilms.

In het kader van Ultrakort 2023 worden filmplannen geselecteerd die geschikt zijn voor de brede doelgroepen van Vue en/of de Nederlandse Filmtheaters. De voorkeur gaat uit naar films die visueel overtuigen en waarbij (de verstaanbaarheid van) gesproken tekst van ondergeschikt belang is. De competitie is open voor beginnende en ervaren makers.

Met Ultrakort wordt enerzijds een impuls gegeven aan de ontwikkeling van animatietalent in Nederland en anderzijds aan het bereiken van een breed en divers bioscooppubliek voor de Nederlandse korte animatiefilm.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent verantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije, niet in opdracht vervaardigde animatiefilm in Nederland.

Per producent of regisseur kunnen meerdere projecten worden ingediend. Per regisseur wordt maximaal één project toegekend. Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen niet aanvragen. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

Bijdrage

De maximale bijdrage bedraagt € 65.000 per film.

Voorwaarden

  • De lengte van de film is maximaal 2 minuten, met een marge van maximaal 15 seconden ten behoeve van de titels;
  • De producenten en makers van de geselecteerde films verplichten zich het Fonds op de hoogte te houden van de inhoudelijke en productionele vorderingen van hun film;
  • De film moet 1 juni 2023 gereed zijn i.v.m. een mogelijke première en indiening bij het Nederlands Film Festival 2023.
  • Het is niet verplicht om bij te financieren of een eigen bijdrage te doen, maar indien nodig kan gewerkt worden met een productiebudget tot een maximum van € 90.000. Voorwaarde daarbij is wel dat de ontbrekende financiering aantoonbaar rond is op het moment dat met de productie wordt aangevangen en dat er geen inhoudelijke voorwaarden aan de financiering zijn verbonden.
  • De vijf Ultrakort-animatiefilms moeten uiteindelijk een Kijkwijzer-classificatie krijgen om er zeker van te zijn dat ze gedraaid mogen worden voor de betreffende hoofdfilm. 

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Uit de inzendingen selecteert de commissie met vertegenwoordigers van het Filmfonds, Vue en het Nederlands Filmtheater Overleg vijf filmplannen die realiseringssteun ontvangen. De selectie wordt tijdens het Nederlands Film Festival bekendgemaakt. De teams van de vijf geselecteerde projecten worden uitgenodigd deel te nemen aan de kick-off meeting die half oktober zal plaats vinden. Vervolgens zullen de teams, verdeeld over de productieperiode van ca. negen maanden, nog twee keer uitgenodigd worden voor tussentijdse projectbesprekingen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
  3. Kies voor Ultrakort.
Aanvraag starten

Contact