Non-Fictie Transmediaregeling

Filmisch experiment - New Screen NL - Ontwikkeling Realisering

Non-Fictie Transmediaregeling is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren.

De fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samenkomen. De regeling staat ook open voor internationale coproducties.

Status: Actueel

Bijdrage

Per geselecteerd project stellen de samenwerkende fondsen gezamenlijk de volgende bedragen beschikbaar:

  • Maximaal € 25.000 in de ontwikkeling
  • Maximaal € 100.000 in de realisering

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen kan via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Voor informatie omtrent de procedure, criteria en voorwaarden zie: http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/non_fictie_transmediaregeling

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.