De Oversteek

Speelfilm - Screen NL - Ontwikkeling Realisering

De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren.

Jaarlijks kunnen twee speelfilms voor de bioscoop en televisie gesteund worden. De samenwerkende partijen zijn op zoek naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met (internationale) festivalpotentie.

De NPO herziet samenwerking voor speelfilm en fictie: klik hier voor een update over deze regeling.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland.

Producenten, scenaristen en regisseurs worden uitgenodigd om in teamverband een voorstel in te dienen.

Vereisten team:

  • In aanmerking komen regisseurs die nog niet eerder een film van speelfilmlengte hebben gerealiseerd. Een uitzondering hierop wordt alleen overwogen indien de regisseur maximaal één eerdere film van speelfilmlengte heeft gerealiseerd die vanuit de markt of uitsluitend met een bijdrage vanuit afwerking, lowbudget (New Screen Low Budget) of telefilm is gefinancierd. 
  • De betrokken scenaristen hebben in beginsel wel ervaring in het schrijven voor speelfilms.
  • De producent beschikt over voldoende ervaring en heeft bij voorkeur ook met beginnende regisseurs gewerkt.
    Het is toegestaan om meer dan één project in te dienen maar niet meer dan drie projecten per producent. Slechts één project van een regisseur kan worden gehonoreerd.

Bijdrage

Zes projecten kunnen in de treatmentfase gesteund worden, vervolgens vier projecten in de scenariofase. Tenslotte worden daaruit twee projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage en voor een eventuele bijdrage voor een laatste scenariobewerking.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.
•    Maximaal € 10.000 voor de fase van synopsis naar treatment voor 6 geselecteerde projecten
•    Maximaal € 20.000 voor de fase van treatment naar scenario voor 4 geselecteerde projecten. In deze fase kunnen voor een meeschrijvende regisseur en/of scriptcoach/adviseur aanvullende bijdrages van € 2.500 worden aangevraagd.
•    Maximaal € 5.000 voor de laatste scenariobewerking van de 2 voor realisering geselecteerde scenario’s
•    Maximaal € 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

•    Maximaal € 370.000 voor de realisering en marketing, inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries, audio descriptie en ondertiteling en kosten voor marketing en promotie.

Na selectie voor realisering zullen de omroepen een beroep doen op CoBO, zodat een totaalbedrag van maximaal € 900.000 per film beschikbaar wordt gesteld.


Voorwaarden

  • Het project heeft een minimale lengte van 80 minuten en een maximale lengte van 110 minuten. 
  • Het project is grotendeels Nederlandstalig.
  • Ieder gehonoreerd project moet voor het beschikbare bedrag gemaakt kunnen worden en na toekenning snel in productie kunnen gaan. De films moeten uiterlijk 18 maanden na toekenning opgeleverd worden.
    Het productiebudget bedraagt in beginsel maximaal € 1,2 miljoen.
  • Projecten die al een ontwikkelingsbijdrage hebben gehad van het Filmfonds kunnen alleen op basis van een synopsis worden ingediend; uitgeschreven treatments of scenario’s worden niet behandeld. Eventueel eerder ontvangen ontwikkelingsbijdragen worden verrekend.
  • Als het plan gebaseerd is op een bestaand werk moet aantoonbaar zijn dat de aanvrager over de verfilmingsrechten beschikt, danwel een optie heeft op deze rechten.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende omroepen en fondsen inhoudelijk in fasen beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Bij de selectie wordt gelet op:
•    de kwaliteit van de synopsis (van maximaal 4 pagina’s)
•    het trackrecord van de regisseur, de producent en de scenarist
•    de motivatie van de makers en wat voor film zij voor ogen hebben
•    in welke mate de projecten de tijdsgeest in inhoud en vorm vangen
•    de mogelijkheid om het betreffende plan binnen het beschikbare budget te realiseren
 
Behalve de synopsis, die een indruk moet geven van het onderwerp en richting van het verhaal, moet goed gemotiveerd worden wat voor soort film gemaakt gaat worden. Deze toelichting wordt zowel van de producent als de regisseur en/of scenarist verwacht. Ook de (regie)visie van de filmmakers weegt zwaar mee in de beoordeling.

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact