Ontwikkeling kinder- en jeugdfilm i.s.m. Mitteldeutsche Medienförderung (MDM)

Speelfilm - Screen NL - Ontwikkeling

Het Nederlands Filmfonds en MDM hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland of Duitsland. De scenarist is hoofdverantwoordelijk geweest voor het script van minimaal één speelfilm of TV-productie. 

Prioriteit wordt gegeven aan projecten die al een coproducent of co-auteur aan zich verbonden hebben uit Duitsland of Nederland. Aanvragen moeten afkomstig zijn uit Nederland of de regio Midden Duitsland (Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen).

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 10.000 voor de treatment of rewrite van een scenario

  • Maximaal € 20.000 voor de scenariofase

  • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur
  • Maximaal € 1.000 vertaalkosten per fase 
  • Maximaal 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten 

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen volledig in het Engels in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten