Filmactiviteiten

Het Fonds kan de volgende filmactiviteiten ondersteunen:

Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland.

Filmbijeenkomst

Een (inter)nationale bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het (inter…

Training (individueel)

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of…

Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een eenmalige of incidentele publicatie over films en filmmakers uit Nederland die van belang is voor de Nederlandse…

Filmeducatiehub (pilot)

Een Filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio…

Talentontwikkeling in de regio

Er kan aangevraagd worden voor een op film gerichte en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe…