Subsidie aanvragen

Een subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende stadia van filmproducties, distributie, filmactiviteiten en binnen de steunmaatregelen in het kader van COVID-19.

For English information about our different support schemes for international productions, click here

 

Filmproducties

Het Fonds kan de ontwikkeling, realisering, afwerking en distributie van de volgende filmproducties ondersteunen:

Steunmaatregelen COVID-19

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten: