Reglementen en procedures

Protocol, procedures en begrotingsmodellen

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations 2021 (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development 2021 (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation 2021 (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution 2021 (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities 2021 (Deelreglement Filmactiviteiten)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive 2021 (Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Annex to the Netherlands Film Production Incentive 2021 (Addendum - Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Financial and Production Protocol 2021 (Financieel en Productioneel Protocol)
Explanatory Statement for the Financial and Production Protocol 2021 (Toelichting Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2021 (Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel)
Financial Accounting Manual 2019
Statement of coproducer Production Incentive 2014
Objection procedure (Bezwaarprocedure)
Example FPI FILM Longform agreement 2019
Example FPI SERIES Longform agreement 2019