Afwerking Screen NL

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Screen NL - Afwerking

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van de betreffende categorie. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Bijdrage

  • Maximaal € 75.000 voor een speelfilm / lange animatiefilm
  • Maximaal € 40.000 voor een lange documentaire
  • Maximaal € 10.000 voor een lange documentaire die geselecteerd is voor een gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival. Voor de festivallijst, zie hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol

 

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor afwerking kunnen het hele jaar worden ingediend. 


Let op: een aanvraag voor afwerking moet minimaal zes weken voor de eerste openbaarmaking ingediend worden.

Voorwaarden

Aanvragen kan alleen:

  • wanneer de filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds heeft ontvangen en de kosten voor afwerking nog niet zijn gemaakt;
  • indien het geen mainstream speelfilm of fictiefilms voor televisie betreft;
  • op basis van een werkkopie; de montageversie. De werkkopie moet qua lengte, volgorde van scènes en thematiek representatief zijn voor het eindresultaat.

Procedure

Het Hoofd Screen NL draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Het Fonds houdt hierbij rekening met de door de aanvrager opgegeven datum van de eerste vertoning. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten

Contact