Ontwikkeling Oase

Documentaire - Screen NL - Ontwikkeling

Een vrijplaats in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit.

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke regisseur kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen.

De regisseur heeft in ieder geval:

  • drie documentaires van minstens 50 minuten op zijn of haar naam staan die zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op landelijke televisie;
  • en één lange documentaire gemaakt die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek.

De regisseur is niet verbonden aan een omroep.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 8.000 voor de research en ontwikkeling van een treatment.

Er kunnen maximaal 10 aanvragen per jaar worden toegekend.

Na oplevering van het treatment kan een productiemaatschappij een reguliere ontwikkelingsaanvraag indienen voor de verdere scenario-ontwikkeling van de documentaire.

Deadline

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

Een regisseur kan één aanvraag tegelijk indienen. Dit project moet afgerond zijn voordat een nieuwe aanvraag in het kader van Oase gedaan kan worden. De regisseur kan geen aanvraag indienen wanneer hij of zij voor het betreffende filmplan al een bijdrage van (een van) beide fondsen heeft ontvangen.

Een aanvraag omvat:

een filmplan (maximaal vier A4) met: 

  • een beschrijving van het onderwerp en de dramatische ontwikkeling
  • een duidelijke toelichting op stijl en vorm
  • een gedegen motivatie en een regievisie
  • Een inschatting van de kosten waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd met bijbehorende toelichting
  • Een CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers (maximaal twee A4 en voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres). Hierin moeten de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde documentaires worden aangegeven.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de beide fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

COVID-19: Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

 

Aanvraag starten

Contact