Training (individueel)

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van de ontwikkeling, (post)productie, en/of distributie/vertoning van filmproducties en innovatie van de filmsector. De training moet gericht zijn op professionals, aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk, van professioneel en hoogwaardig niveau zijn en de vakkennis en vaardigheden van de aanvrager binnen zijn of haar eigen vakgebied vergroten.

Subsidie voor deelname aan een training buiten het eigen vakgebied wordt alleen toegekend indien voldoende gemotiveerd wordt hoe de training bijdraagt aan de vergroting van kennis en vaardigheden met betrekking tot de huidige werkzaamheden

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een natuurlijk persoon die tenminste twee jaar als filmprofessional werkzaam is, met een aantoonbare gedegen specialistische kennis en ervaring op het eigen vakgebied die actueel en van een professioneel niveau dient te zijn.

Ben je een organisatie gespecialiseerd in trainingen en/of labs gericht op filmprofessionals, klik dan hier voor het indienen van een aanvraag.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal 75% tot een maximum van € 3.000,- per jaar als tegemoetkoming in de individuele kosten voor praktijkstudie van een binnen de Nederlandse filmsector actieve filmprofessional. 

Voor het volgen van een trainingsprogramma kan het Filmfonds bij uitzondering besluiten een hogere bijdrage te verlenen, tot maximaal 75% van de totale kosten. 


Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar door de filmprofessional die aan de training deelneemt worden ingediend onder diens eigen persoonlijke digitale account.

Let op!: Een aanvraag voor een training moet minimaal vier weken voor aanvang van de training worden ingediend.

Procedure

De afdeling Nationaal draagt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Veelgestelde vragen

Hoe ga ik om met de belasting als ik geld voor een project ontvang van het Fonds?

Als de bijdrage van het Filmfonds bruto aan een individuele aanvrager wordt uitgekeerd, dan is dat een bruto bedrag en zijn er dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. Deze bijdragen moeten door de aanvrager zelf als inkomen op het aangiftebiljet worden opgegeven. Gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat alleen belasting wordt betaald voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken. Het Filmfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke blijven van de aanvrager om de bijdrage op de juiste wijze als inkomen op te geven.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor Training.
Aanvraag starten

Contact