Spring naar inhoudSpring naar footer

Wat is er nieuw?

De regelingen van het Filmfonds worden regelmatig geactualiseerd of aangepast. Op deze pagina vind je de laatste updates rondom de regeling Immerse\Interact.

2024

Per 1 januari 2024 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie penvoerder van deze regeling. Een aanvraag voor subsidie dient via de digitale aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ingediend te worden.

2023

De bijdragen in het kader van Immerse\Interact zijn per 1 januari 2023 verhoogd.