Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Realisering

Realisering van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film. 

Bijdrage

 • Maximaal € 750.000 , in beginsel niet meer dan 50% van totale productiebudget. Het Fonds kan ook per geval bepalen – bijvoorbeeld op basis van aard, omvang en complexiteit - van de filmproductie tot verlening van een lagere bijdrage.
 • Maximaal € 1.000.000 voor een speciaal speelfilmproject waarvoor een aparte oproep kan worden uitgeschreven en de hogere bijdrage in relatie dient te staan tot het beoogde ambitie- en productieniveau.
 • Maximaal € 375.000 voor de realisering van een speelfilm als vervolg op een eerder succesvol uitgebrachte film in de vorm van een prequel of sequel.

De realiseringsbijdrage voor mainstream film die via de adviescommissie wordt aangevraagd is maximaal 30% van het productiebudget.

De bovengenoemde bijdragen zijn inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (tot een maximum van € 50.000). 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Voor alle speelfilms gelden de reguliere criteria en bepalingen benoemd in de reglementen van het Fonds. 
 
Aan een aanvraag voor een mainstream speelfilm/lange animatiefilm worden daarnaast de volgende specifieke voorwaarden gesteld: 
 
 • het filmplan dient gericht te zijn op het bereiken van minimaal 150.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen, dan wel 100.000 betalende bezoekers in het geval van een kinder- en jeugdfilm;
 • de publieksprognose is gedegen onderbouwd;
 • op het moment van indiening van de realiseringsaanvraag dient 25% van de benodigde financiering door marktpartijen, waaronder een filmdistributeur en/of bioscoopexploitanten reeds onvoorwaardelijk en aantoonbaar te zijn toegezegd (geen deferments);
 • de productiemaatschappij is aantoonbaar in staat om zelf risicodragend te participeren in de financiering; en
 • de filmproductie zal landelijk in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht en tevens een non-theatrical release krijgen in een omvang die past bij een speelfilm of lange animatiefilm gericht op het beoogde publieksbereik.
 • Het percentage staatsteun mag maximaal 50% bedragen

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie, dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen. Voor de beoordeling van een mainstream film is de onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt. De adviescommissie mainstream film bestaat o.a uit adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening


Fase 2: Maximaal 9 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing (o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.
Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering:  De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie

Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Kijk hier voor de Input Distributie. De projectmanager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies, indien je wil aanvragen voor mainstream voor Realisering speelfilm en lange animatiefilm - mainstream commissie, anders voor Realisering speelfilm en lange animatiefilm. 
Aanvraag starten

Contact