Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Realisering

Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een groot publiek in Nederland trekken.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film. 

Bijdrage

 • Voor een film met een productiebudget tot max € 1,5 miljoen:
  Maximaal € 750.000
 • Voor een eerste speelfilm van een beginnend regisseur met een artistieke film:
  Maximaal € 850.000 (speciale oproep voor aanvraagronde).* 
 • Voor film met een productiebudget vanaf 1,5 miljoen:
  Maximaal € 1.000.000

*Aan dit traject is ook een talentontwikkelingsprogramma met externe begeleiding verbonden

Voor een filmproductie met een productiebudget tot €2 miljoen geldt een maximum staatsteunpercentage van 75%. De bijdrage zal naar beneden bijgesteld worden, als het totaal aan fondsbijdragen inclusief Incentive boven dit percentage uitkomt. Voor een eerste artistieke film van een beginnend regisseur in het kader van de speciale oproep geldt een maximum staatsteunpercentage van 85%. Voor films met een productiebudget van boven de €2 miljoen blijft het percentage een afweging per project.

De bovenstaande bijdragen zijn inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop, audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (totaal een maximum van €65.000 waarvan €50.000 geoormerkt voor marketing). 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Voor alle speelfilms gelden de reguliere criteria en bepalingen benoemd in de reglementen van het Fonds. 
 

De filmplannen moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bij aanvraag

 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
 • Er is sprake van een noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is dus van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • Het financieringsplan van een filmproductie geeft een realistisch overzicht van (mogelijke) financiers. Van reeds toegezegde bijdragen moeten schriftelijke bewijsstukken of verklaringen bijgevoegd worden. De mate waarin al concrete toezeggingen van derden, bijvoorbeeld filmdistributeurs of exploitanten worden gedaan, wordt meegenomen in de beoordeling;
 • De aanvrager geeft in het filmplan aan wat de visie van producent en regisseur is op de uitbreng. Bij mainstream films is de publieksprognose gedegen onderbouwd.

Verplichtingen

 • Uiterlijk binnen 9 maanden na het Voornemen tot subsidieverlening in Fase 1 moet aan de in het Voornemen gestelde fondsvoorwaarden voldaan zijn. Anders komt het Voornemen tot subsidieverlening te vervallen. Het besluit in Fase 2 wordt genomen op grond van de uitgewerkte stukken bestaande uit o.a. een definitieve marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan en de regieovereenkomst en de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering waaronder aansluiting bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. In een gesprek met het bestuur en/of betrokken afdelingshoofd kan een mondelinge toelichting plaatsvinden.    
 • Uiterlijk binnen 15 maanden na het voornemen tot subsidieverlening moet de begroting en financiering volledig sluitend zijn, onvoorwaardelijk zijn aangetoond en de uitvoeringsovereenkomst met het Fonds zijn afgesloten.
 • De door de aanvrager aangegeven budgetambitie is leidend voor de fondsbijdrage en wordt als een van de unieke kenmerken beschouwd. Aanpassing van unieke kenmerken waaronder de regisseur, het scenario, de hoogte van de begroting of in de beschikking genoemde bijzonderheden betekent een herbeoordeling van het project.
 • Na vertoning van de werkkopie van de film, dient een uitgewerkt marketing en distributieplan te worden opgeleverd.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie voor de mainstream films, dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen. Voor de beoordeling van een mainstream film is de onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt. De adviescommissie mainstream film bestaat o.a uit adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening


Fase 2: Maximaal 9 maanden na het voornemen tot subsidieverlening (Fase 1) volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager een aanvraag doen en met een gedegen zakelijke onderbouwing (o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan (zie verplichtingen) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering: De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 15 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie

Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Gefaseerde opbouw marketing en distributie. De projectmanager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies, indien je wil aanvragen voor mainstream voor Realisering speelfilm en lange animatiefilm - mainstream commissie, anders voor Realisering speelfilm en lange animatiefilm. 
Aanvraag starten

Contact