Ontwikkeling en Realisering Low Budget

Speelfilm - Selective Funding - Ontwikkeling Realisering

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Makers die hun film willen realiseren volgens een specifiek low budget concept. Het team bestaat uit een scenarist, regisseur en een producent. Een regisseur kan tevens de scenarist zijn, maar de regisseur en/of scenarist kan niet dezelfde persoon zijn als de producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt.

Een aanvraag kan twee keer per jaar worden ingediend door een productiemaatschappij (in de vorm van een rechtspersoon), vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/ televisie branche, die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

Bijdrage

In totaal maximaal € 450.000 voor realisering, met dien verstande dat het Filmfonds niet méér kan bijdragen dan 90% van het totale productiebudget. Binnen dit all-in bedrag per film moeten de volgende kosten worden gedekt: realisering, promotie & marketing, sales deliveries en audiodescriptie & ondertiteling. Het team heeft de vrijheid het budget naar eigen inzicht in te delen en de producent en regisseur worden geacht samen maximaal creatief te zijn in het realiseren van de film binnen budget. 

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de realisering eerst een bijdrage aan te vragen van maximaal € 25.000 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een film.

Op jaarbasis is realiseringsbudget beschikbaar voor twee films.

Voorwaarden

Het project is een (majoritaire) Nederlandse filmproductie.

Een heldere toelichting op de inhoud, visuele toon en sfeer van het project is een vereiste, evenals een motivering op de beoogde low budget werkwijze en de planning. Het filmplan moet inhoudelijk en productioneel overtuigen in zijn noodzaak.

De producent dient zich bewust te zijn van het potentiële publiek van de film en te werken aan een breed bereik via verschillende distributieplatforms.

De film wordt ontwikkeld en gerealiseerd met een productiebudget van maximaal € 500.000 dat bij de uitvoering ook gedragen wordt door heads of department. De hoogte van het productiebudget is geen vertrekpunt, maar een wezenlijk onderdeel van het filmplan. Het budget kan na een toekenning slechts nog in zeer beperkte mate door de aanvrager worden bijgesteld. Gedurende het hele traject wordt aan het oorspronkelijke werkplan vastgehouden. 

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

De teams waarvan de realiseringsaanvragen volledig zijn, maken een vrijblijvende keuze of zij een mondelinge pitch onderdeel willen laten uitmaken van hun aanvraag om de aanvraag toe te lichten. De pitch, waarvan de invulling volledig door de teams zelf bepaald wordt, duurt maximaal 30 minuten en is bedoeld om gelegenheid te geven de inhoudelijke en zakelijke aspecten toe te lichten in aanvulling op de digitale aanvraag. De aanvragen worden niet voorafgaand aan de pitches gelezen. De pitches voor de realiseringsaanvragen vinden plaats op 20 september 2022 op het Filmfonds. 

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen. De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De geselecteerde projecten starten maximaal één jaar na het besluit met realisering van de productie.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Ik heb een filmproductie met een hoger productiebudget dan 500.000. Kan ik aanvragen voor de regeling Ontwikkeling en Realisering Low Budget?

Nee, maar je kunt wel terecht bij de afdeling Selective. Selective richt zich met verschillende regelingen op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires bestemd voor de bioscoop. Er geldt bij Selective geen minimum of maximum voor het productiebudget, maar er wordt wel getoetst of het productiebudget aansluit bij het te verfilmen scenario. Daarbij dienen productiekosten marktconform en kostenefficiënt te worden begroot. Daarnaast kun je afhankelijk van het project ook terecht bij de Film Production Incentive: hier kan een aanvraag worden ingediend voor een speelfilm met een productiebudget vanaf € 600.000. Voor een documentaire geldt een minimum productiebudget van € 250.000.

De regeling Low Budget is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

De bijlagen

Het aanvraagdossier dient in elk geval voorzien te zijn van de volgende documenten: 
 • Synopsis
 • Scenario of alternatieve structuren zoals een skeletonscript, storyboard, moodboard
 • Toelichting producent/scenarist/regisseur/co-auteur/scriptcoach
 • Helder audiovisueel concept
 • CV’s van betrokken producent, scenarist en regisseur
 • Begroting en financieringsplan
 • Werkplan met lowbudget aanpak inclusief visie op productiebudget
 • Plan voor uitbreng (let op: bij realiseringsaanvragen is er geen tweede fase)
 • Overeenkomsten met belangrijkste heads of department en eventuele coproducent
 • Viewingsmateriaal
 • KvK-uittreksel aanvrager (niet ouder dan 12 maanden) 

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 
 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies voor Ontwikkeling Lowbudget of Realisering Lowbudget. 
Aanvraag starten

Contact