Ontwikkeling en Realisering Low Budget

Speelfilm - Selective Funding - Ontwikkeling Realisering

De regeling Low Budget is er speciaal voor teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. De regeling is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Makers die hun film willen realiseren volgens een specifiek low budget concept. Het team bestaat uit een scenarist, regisseur en een producent. Een regisseur kan tevens de scenarist zijn, maar de regisseur en/of scenarist kan niet dezelfde persoon zijn als de producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt.

Een aanvraag kan twee keer per jaar worden ingediend door een productiemaatschappij (in de vorm van een rechtspersoon), vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/ televisie branche, die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

Bijdrage

In totaal maximaal € 450.000 voor de ontwikkeling en realisering, met dien verstande dat het Filmfonds niet méér kan bijdragen dan 90% van het totale productiebudget. Binnen dit all-in bedrag per film moeten dus alle kosten worden gedekt: ontwikkeling, realisering, maar ook promotie & marketing, sales deliveries en audiodescriptie & ondertiteling. Het team heeft de vrijheid het budget naar eigen inzicht in te delen en de producent en regisseur worden geacht samen maximaal creatief te zijn in het realiseren van de film binnen budget. 

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de realisering eerst een bijdrage aan te vragen van maximaal € 25.000 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een film. In geval van een vervolgaanvraag voor realisering maakt de verstrekte bijdrage voor artistieke en/of productionele ontwikkeling deel uit van de in totaal maximaal aan te vragen bijdrage van € 450.000 zoals hiervoor benoemd. 

Op jaarbasis is realiseringsbudget beschikbaar voor twee films.

Voorwaarden

Het project is een (majoritaire) Nederlandse filmproductie.

Een heldere toelichting op de inhoud, visuele toon en sfeer van het project is een vereiste, evenals een motivering op de beoogde low budget werkwijze en de planning. Het filmplan moet inhoudelijk en productioneel overtuigen in zijn noodzaak.

De producent dient zich bewust te zijn van het potentiële publiek van de film en te werken aan een breed bereik via verschillende distributieplatforms.

De film wordt ontwikkeld en gerealiseerd met een productiebudget van maximaal € 500.000 dat bij de uitvoering ook gedragen wordt door heads of department. De hoogte van het productiebudget is geen vertrekpunt, maar een wezenlijk onderdeel van het filmplan. Het budget kan na een toekenning slechts nog in zeer beperkte mate door de aanvrager worden bijgesteld. Gedurende het hele traject wordt aan het oorspronkelijke werkplan vastgehouden. 

Procedure

De teams waarvan de realiseringsaanvragen volledig zijn, maken een vrijblijvende keuze of zij een mondelinge pitch onderdeel willen laten uitmaken van hun aanvraag om de aanvraag toe te lichten. De pitch, waarvan de invulling volledig door de teams zelf bepaald wordt, duurt maximaal 30 minuten en is bedoeld om gelegenheid te geven de inhoudelijke en zakelijke aspecten toe te lichten in aanvulling op de digitale aanvraag. De pitches vinden plaats op vrijdag 26 maart 2021. De aanvragen worden niet voorafgaand aan de pitches gelezen.

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen. De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De geselecteerde projecten starten maximaal één jaar na het besluit met realisering van de productie.

Veelgestelde vragen

Ik heb een filmproductie met een hoger productiebudget dan 500.000. Kan ik aanvragen voor de regeling Ontwikkeling en Realisering Low Budget?

Nee, maar je kunt wel terecht bij de afdeling Selective. Selective richt zich met verschillende regelingen op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires bestemd voor de bioscoop. Er geldt bij Selective geen minimum of maximum voor het productiebudget, maar er wordt wel getoetst of het productiebudget aansluit bij het te verfilmen scenario. Daarbij dienen productiekosten marktconform en kostenefficiënt te worden begroot. Daarnaast kun je afhankelijk van het project ook terecht bij de Film Production Incentive: hier kan een aanvraag worden ingediend voor een speelfilm met een productiebudget vanaf € 600.000. Voor een documentaire geldt een minimum productiebudget van € 250.000.

De regeling Low Budget is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Speelfilm en kies, indien voor Ontwikkeling Lowbudget of Realisering Lowbudget. 
Aanvraag starten

Contact