Realisering minoritaire coproductie

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Screen NL - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiele creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit.

In aanvulling daarop krijgen aanvragen prioriteit van regisseurs die al eerder geselecteerd zijn op internationale festivals en een release in meerdere landen en Nederland hebben gehad; en projecten waarvan de wederkerigheid op basis van eerdere of toekomstige producties is aangetoond.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films (en andere audiovisuele producties) produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

  • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
  • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:
Maximaal € 200.000

Speelfilm debutant richtlijn
Maximaal € 100.000

Documentaire:
Maximaal € 50.000

Als richtlijn voor de hoogte van de aan te vragen bijdrage, geldt dat deze maximaal 10% bedraagt van het productiebudget.

Daarnaast is de bijdrage niet hoger dan de selectieve bijdrage van het fonds in het land van de hoofdproducent. 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

  • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat reeds 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is gerealiseerd en ten minste één productiesubsidie van een regionaal/nationaal filmfonds omvat.
  • Een dealmemo van een Nederlandse filmdistributeur voor de bioscooprelease van de film in Nederland is verplicht.
  • De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.
  • Het subsidiebedrag moet volledig worden besteed aan Nederlandse diensten, cast en crew.

Procedure

De Commissie minoritaire coproducties draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Production Incentive noodzakelijk zijn, dan kunt u uw aanvraag voor Film Production Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact