Realisering minoritaire coproductie

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Screen NL - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met kans op internationale festivalselectie en distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit.

In aanvulling daarop krijgen aanvragen prioriteit:
- van regisseurs die al eerder geselecteerd zijn op internationale festivals en een release in meerdere landen en Nederland hebben gehad;
- projecten uit landen waarvan de wederkerigheid op basis van eerdere of toekomstige producties is aangetoond;
- filmproducties die naast de bioscoopuitbreng in het land van de hoofdproducent ook een gegarandeerde bioscoopuitbreng in Nederland krijgen.

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de filmproductie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films (en andere audiovisuele producties) produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
 • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:
Maximaal € 100.000 bij een debuutfilm van een regisseur
Maximaal € 200.000 bij een tweede of volgende speelfilm van een regisseur

Documentaire:
Maximaal € 50.000

De bijdrage van het Filmfonds is ondergeschikt aan de bijdrage van het buitenlandse nationale fonds, met als richtlijn dat deze niet hoger zijn dan 10% van de totale productiekosten.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

 • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is gerealiseerd en ten minste één productiesubsidie van een regionaal/nationaal filmfonds omvat.
 • De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.
 • Het subsidiebedrag moet volledig worden besteed aan Nederlandse diensten, cast en crew.
 • Voor een filmproductie in de categorie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire dient de aanvrager een schriftelijke verklaring ondertekend door een Nederlandse filmdistributeur en/of indien van toepassing van een Nederlandse zendgemachtigde te overleggen, alsmede een plan voor de uitbreng van de filmproductie in Nederland.
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
 • De aanvrager dient te beschikken over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten voor bij voorkeur de Benelux en, indien de rechten voor België en Luxemburg reeds vergeven zijn, tenminste over deze rechten op het Nederlandse territorium.
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Eventuele financiële bijdragen in het kader van Eurimages en/of andere Europese financiering moeten pro rato toegerekend worden aan de aanvrager.
 • Voor alle coproducties geldt dat de film in Nederland moet worden uitgebracht, hetzij door middel van een theatrical, dan wel non-theatrical release of beide.

Procedure

De Commissie minoritaire coproducties draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar u binnen 8 weken na indiening te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Production Incentive noodzakelijk zijn, dan kunt u uw aanvraag voor Film Production Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Voor de Nederlandse bestedingen dient u het begrotingsmodel van de Netherlands Film Production Incentive te gebruiken.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

Aanvraag starten

Contact