Realisering Noors-NL documentaire coproducties

Documentaire - Screen NL - Realisering

Het Nederlands Filmfonds en Norwegian Film Institute (NFI) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de coproductie van lange documentaires tussen Noorwegen en Nederland te stimuleren.

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland.

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Maximaal € 50.000 per filmproductie.


Voorwaarden

Een aanvraag kan worden ingediend nadat een realiseringsbijdrage door het betreffende fonds uit het land van de majoritaire producent is toegekend. De minoritaire coproducent dient minimaal 10% van de totale financiering in te brengen. 


Aanvragen worden beoordeeld op:

  • de effecten voor de nationale documentairesector
  • een reëel vooruitzicht op toekomstige samenwerking tussen beide producenten
  • inzet van nationaal talent, bij voorkeur zowel op creatief als op technisch gebied
  • de bestedingen in het land van de minoritaire producent
  • de artistieke kwaliteit van het filmplan.

Informatie over coproduceren met Noorwegen vindt u hier

Procedure

De Filmconsulent documentaire draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.Aanvraag starten

Contact