Vrijplaats voor ervaren scenaristen

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Ontwikkeling

Binnen de deze Vrijplaats krijgen ervaren scenaristen de ruimte om zelfstandig aan de eerste fase van ontwikkeling van een bioscoopfilm te werken waarvoor een andere, vernieuwende aanpak nodig is.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een ervaren scenarist of scenarist/regisseur met aantoonbare ervaring in de professionele Nederlandse film- en televisiepraktijk en die als hoofdscenarist verantwoordelijk geweest voor minimaal één speelfilm die in de Nederlandse bioscoop is uitgebracht. Indien scenarist en regisseur niet dezelfde persoon zijn, kan er naast het schrijfhonorarium ook een bijdrage voor de betrokken regisseur worden aangevraagd.

Bijdrage

  • Maximaal € 15.000 als schrijfhonorarium
  • Maximaal € 2500 voor een regisseur 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

Een scenarist kan per aanvraagronde één aanvraag indienen. Alleen oorspronkelijke en nieuwe ideeën voor een bioscoopfilm komen in aanmerking voor een bijdrage. Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, moet dit project zijn afgerond voordat er een nieuwe aanvraag in het kader van de Vrijplaats ingediend kan worden. Een scenarist kan niet indienen voor de Vrijplaats  wanneer hij of zij voor het betreffende filmplan al een andere bijdrage voor hetzelfde project van het Filmfonds heeft ontvangen. De Vrijplaats is nadrukkelijk bedoeld voor scenaristen die zelfstandig aan een plan willen werken waarvoor een andere, vernieuwende aanpak nodig is dan via de reguliere aanvraagmogelijkheden met een producent.

Een aanvraag omvat een duidelijk omschreven plan dat bestaat uit:

  • een cv en filmografie (en indien van toepassing cv en filmografie van de betrokken regisseur)
  • een toelichting (persoonlijke motivatie, urgentie) waarin de aanvrager ingaat op de noodzaak om dit project binnen de Vrijplaats te ontwikkelen
  • een synopsis (4 pagina’s)
  • een plan van aanpak (met de planning van de research en het schrijven)
  • eerder gerealiseerd werk (digitaal bijgevoegd)

Oplevering:

  • het treatment of (de eerste versie van) het scenario moet binnen een jaar na toekenning opgeleverd worden;
  • naast het treatment of (de eerste versie van) het scenario wordt een kort verslag van het werkproces opgeleverd.  

De scenarist wordt gevraagd binnen de periode voor de Vrijplaats ook te onderzoeken met welke  producent verdere ontwikkeling en realisering van de filmproductie mogelijk is. De scenarist stelt de productiemaatschappij in de gelegenheid om de exclusieve (optie op) verfilmings- en exploitatierechten te verwerven.

Binnen een jaar na oplevering kan, binnen de reguliere financiële kaders voor de verdere ontwikkeling van het project, door een productiemaatschappij een aanvullende aanvraag voor ontwikkeling worden gedaan.

Procedure

Per aanvraagronde worden maximaal twee aanvragen geselecteerd die een bijdrage in het kader van de Vrijplaats ontvangen. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten

Contact