Vrijplaats voor ervaren scenaristen

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor het schrijven van (een eerste versie van) een scenario of een treatment van een speelfilm.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een ervaren scenarist kan een aanvraag indienen. De scenarist heeft aantoonbare ervaring in de professionele Nederlandse film- en televisiepraktijk en is als hoofdscenarist verantwoordelijk geweest voor minimaal twee speelfilms die in de Nederlandse bioscoop zijn uitgebracht. De scenarist kan ook een bedrag aanvragen voor een reeds betrokken regisseur (dit is alleen mogelijk wanneer de regisseur en scenarist niet dezelfde persoon zijn).

Indien de scenarist niet aan de bovenstaande omschrijving voldoet, maar in de aanvraag gemotiveerd kan aantonen dat hij wel beschikt over andere, vergelijkbare, ervaring in Nederland kan het bestuur besluiten dat de scenarist ook als ervaren wordt aangemerkt.

Bijdrage

  • Maximaal € 15.000 als schrijfhonorarium
  • Maximaal € 2500 voor een regisseur 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

Een scenarist kan per aanvraagronde één aanvraag indienen. Alleen oorspronkelijke en nieuwe ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage. De Vrijplaatsbijdrage is geen beloning voor eerder behaalde successen met geschreven scenario’sHet scenario/treatment moet vernieuwend in aanpak of binnen het oeuvre van de scenarist zijn. 

Een aanvraag omvat een duidelijk omschreven plan dat bestaat uit:

  • een cv en filmografie (en indien van toepassing cv en filmografie van de betrokken regisseur), waarin staat wat de rol van de scenarist of regisseur bij eerdere projecten was
  • een toelichting (persoonlijke motivatie, urgentie) waarin vooral wordt gemotiveerd waarom dit project bij de Vrijplaats wordt ingediend (en niet met een producent via de reguliere weg) en wat het project vernieuwend maakt in aanpak of binnen het oeuvre van de scenarist
  • een synopsis (1 tot 5 pagina’s)
  • een plan van aanpak (bijvoorbeeld planning, research)
  • eerder gerealiseerd werk (digitaal bijgevoegd)

Oplevering:

  • Het treatment of (de eerste versie van) het scenario moet binnen een jaar na toekenning opgeleverd worden
  • Het treatment of (de eerste versie van) het scenario of het treatment moet geschikt zijn om verfilmd en vertoond te worden in bioscopen en/of filmtheaters
  • Er wordt naast het treatment of (de eerste versie van) het scenario een verslag van het werkproces opgeleverd

Tijdens de scenario-ontwikkeling kan de scenarist een producent bij het project betrekken. De betreffende producent zal de mogelijkheden van realisering van de filmproductie onderzoeken. De scenarist stelt de productiemaatschappij in de gelegenheid om de exclusieve (optie op) verfilmings- en exploitatierechten te verwerven.

Binnen een jaar na oplevering kan, binnen de reguliere financiële kaders voor de ontwikkeling van een speelfilm, door een productiemaatschappij een aanvullende aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden gedaan.

Procedure

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Toekenningen

Kijk voor recente toekenningen naar de nieuwsberichten van 1 juni 2018, 6 juli 2017, 16 juni 2016.

Schermafbeelding 2018-08-14 om 14.47.17.jpg

Gerealiseerde titels met een bijdrage uit deze regeling zijn: Zurich, Verdwijnen, Kleine IJstijd.  

Voor alle toekenningen kijk op toegewezen bijdragen en filter op Bijdragesoort Vrijplaats voor ervaren scenaristen. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten