Talentontwikkeling in Internationale Context

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Screen NL - Ontwikkeling

Met het programma Talentontwikkeling in Internationale Context kunnen teams, bestaande uit een scenarist en regisseur (of scenarist/regisseur) en producent, urgente, eigenzinnige en cinematografisch onderscheidende filmprojecten (speelfilms, documentaires of lange animatiefilms) voor de internationale markt ontwikkelen.

Jaarlijks komen drie teams met een heldere visie en internationale ambitie voor het ontwikkeltraject in aanmerking. Het traject beslaat maximaal 18 maanden en moet een scenario of documentaire-filmscript opleveren dat de potentie heeft om als internationale coproductie gerealiseerd te worden, in de selectie meegaan bij toonaangevende festivals en een internationale release krijgen. Per team wordt een internationale expert aan het project verbonden om het traject te begeleiden.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het gebied van internationale coproductie en heeft tenminste één speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire op zijn/haar naam staan die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht.

De betrokken regisseur is de afgelopen 10 jaar met tenminste één speelfilm, lange documentaire of animatiefilm geselecteerd voor één van de toonaangevende filmfestivals en/of onderscheiden met een nominatie of prijs zoals genoemd in het Financieel & Productioneel Protocol.

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximale bijdrage voor speelfilm en lange animatiefilm: € 70.000 
 • Maximale bijdrage voor documentaire: € 50.000

Dit omvat schrijfgeld voor de scenarist binnen de kaders van het Fonds en de financiering van het internationale traject dat het team voor ogen heeft. Het is inclusief producer's fee en overhead. Het is verplicht een internationale scriptcoach te verbinden aan het traject.

Voor het internationale traject kan er onder andere gedacht worden aan:

 • residenties, trainingsprogramma's of labs voor scenarist en/of regisseur en producent
 • researchkosten
 • reis- en verblijfkosten
 • een stage bij buitenlandse productiehuizen
 • het betrekken van meerdere internationale (script)coaches en/of consultants

Alle kosten samenhangend met de scenario- en persoonlijke ontwikkeling zijn inbegrepen. Daarvoor kunnen geen aanvullende aanvragen bij het Fonds gedaan worden. De volgende kosten kunnen niet worden opgenomen in het budget: casting, budget & finance, publiciteit (marketing), pre-productie (zoals break-down en planning), algemene kantoorkosten, juridische kosten en head of development.

De aansluiting met een consulent bij Screen NL gebeurt in het laatste stadium van deze ontwikkelingsfase. Hierna kan in overleg nog een aanvullende bijdrage voor een stuk creatieve en productie-ontwikkelingsbijdrage aangevraagd worden.

Voorwaarden

 • Het eerdere werk van de regisseur moet getuigen van een oorspronkelijke en herkenbare signatuur en cinematografie;
 • Voor een speelfilm geldt dat alleen oorspronkelijke filmplannen (dus geen adaptaties, sequels of remakes) in aanmerking komen voor een bijdrage;
 • Het te ontwikkelen filmplan moet urgentie hebben, inhoudelijk en visueel onderscheidend zijn met een duidelijke handtekening van de maker en dient internationaal appeal te hebben;
 • De makers moeten allen beschikbaar zijn om het traject volledig te doorlopen;
 • Projecten die al twee keer door het Filmfonds zijn afgewezen komen niet in aanmerking;
 • Projecten die bij de vorige ronde Talentontwikkeling in Internationale Context zijn afgewezen komen niet in aanmerking.

De aanvraag dient volledig in Engels te zijn en omvat tenminste:

 • Een toelichting van de producent op de aanvraag;
 • Een treatment (maximaal 15 pagina's, deze mag via het Fonds zijn ontwikkeld. Voor documentaires bevat de treatment maximaal 10 pagina's);
 • Een toelichting van de scenarist op het filmplan;
 • De regievisie van de regisseur op het filmplan;
 • Een motivatie en werkplan aangaande het internationale traject dat het team voor ogen heeft. In de motivatie wordt toegelicht op welke manier dit traject kan bijdragen aan de optimale ontwikkeling van regisseur, scenarist en producent. 
 • Een toelichting waarom het project als majoritaire Nederlandse coproductie ontwikkeld kan worden en met welke landen;
 • Een begroting en dekkingsplan;
 • De CV’s/filmografieën van alle leden van het team;
 • Eerder werk van de regisseur/scenarist (indien van toepassing Engels ondertiteld).

Deadlines

Uiterlijk op de indiendatum voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een selectiecommissie bestaande uit internationale adviseurs beoordeelt de aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Prioriteit wordt gegeven aan projecten waarbij samenwerking wordt beoogd met talenten en partners uit andere Europese landen en met landen binnen en buiten Europa waarmee Nederland op basis van coproductieverdragen, een memorandum van overeenstemming (MOU) of samenwerkingsverbanden nauwe coproductierelaties onderhoudt. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in het Engels in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact