New Screen Low Budget

Speelfilm - New Screen NL - Ontwikkeling Realisering

De regeling New Screen Low Budget is er speciaal voor teams die een film van tenminste 60 minuten willen maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan.

Uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben dat door het hele team wordt gedragen.

Wie komt in aanmerking?

Makers die hun film willen realiseren volgens een specifiek low budget concept. Het team bestaat uit een scenarist, regisseur en een producent. Ook een team met een regisseur die tevens het scenario schrijft komt in aanmerking. Een regisseur en/of scenarist kan niet dezelfde persoon zijn als de producent van de film

Een aanvraag kan twee keer per jaar worden ingediend door een productiemaatschappij (in de vorm van een rechtspersoon), vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/ televisie branche, die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. 

Bijdrage

Het Filmfonds draagt in totaal maximaal € 450.000 bij in de ontwikkeling en realisering én niet meer dan 90% van het totale productiebudget. Binnen dit all-in bedrag per film moeten dus alle kosten worden gedekt: ontwikkeling, realisering, maar ook promotie & marketing, sales deliveries en audiodescriptie & ondertiteling. Het team heeft de vrijheid het budget naar eigen inzicht in te delen en de producent en regisseur worden geacht samen maximaal creatief te zijn in het onderzoeken van de mogelijkheden die de productie in zich heeft.

Het is mogelijk voorafgaand aan de realisering een bijdrage aan te vragen van maximaal € 25.000 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een project indien dit cruciaal is. In geval van een vervolgaanvraag voor realisering maakt de verstrekte bijdrage voor artistieke en/of productionele ontwikkeling deel uit van de in totaal maximaal aan te vragen bijdrage van € 450.000 zoals hiervoor benoemd.

Voorwaarden

Het team is vrij om de opzet van de productie en het te volgen traject zelf in te vullen.

Een heldere toelichting op de inhoud, visuele toon en sfeer van het project is wél een vereiste, evenals een motivering op de beoogde low budget werkwijze en de planning. Het filmplan moet inhoudelijk en productioneel overtuigen in zijn noodzaak.

De producent dient zich bewust te zijn van het potentiële publiek van de film en te werken aan een breed bereik via verschillende distributieplatforms.

De film wordt ontwikkeld en gerealiseerd met een productiebudget van maximaal € 500.000 dat bij de uitvoering ook gedragen wordt door heads of department. De hoogte van het productiebudget is geen vertrekpunt, maar een wezenlijk onderdeel van het filmplan. Het budget kan na een toekenning slechts nog in zeer beperkte mate door de aanvrager worden bijgesteld. Gedurende het hele traject wordt aan het oorspronkelijke werkplan vastgehouden.

Procedure

De teams waarvan de realiseringsaanvragen volledig zijn, maken een vrijblijvende keuze of zij een mondelinge pitch onderdeel willen laten uitmaken van hun aanvraag. De pitches vinden plaats op 24 september 2020. De pitch, waarvan de invulling volledig door de teams zelf bepaald wordt, duurt maximaal 30 minuten en is bedoeld om gelegenheid te geven de inhoudelijke en zakelijke aspecten toe te lichten in aanvulling op de digitale aanvraag. De commissie leest de aanvragen niet voorafgaand aan de pitches.

Op grond van Artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/ bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar maximaal binnen acht weken over de aanvraag te beslissen. Van het besluit ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht.

De geselecteerde projecten starten maximaal één jaar na het besluit met realisering van de productie.

Deadlines

Voor alle New Screen Low Budget-aanvragen, in elke fase, gelden onderstaande deadlines. 

(Op de dag van de deadline voor 17:00 uur)

Veelgestelde vragen

Ik heb een filmproductie met een hoger productiebudget dan 500.000. Kan ik aanvragen voor de regeling New Screen Low Budget?

Nee, maar je kunt wel terecht bij de afdeling Screen NL. Screen NL richt zich met verschillende regelingen op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires bestemd voor de bioscoop (Bij ontwikkeling en realisering speelfilm Screen NL). Er geldt bij Screen NL geen minimum of maximum voor het productiebudget, maar er wordt wel getoetst of het productiebudget aansluit bij het te verfilmen scenario. Daarbij dienen productiekosten marktconform en kostenefficiënt te worden begroot. Daarnaast kun je afhankelijk van het project ook terecht bij de Film Production Incentive: hier kan een aanvraag worden ingediend voor een speelfilm met een productiebudget vanaf € 600.000. Voor een documentaire geldt een minimum productiebudget van
€ 250.000.

De regeling New Screen Low Budget is gericht op low budget films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat die buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag voor New Screen Low Budget gaat vanaf 7 juli 2020 als volgt:

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in bij het Filmfonds. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
  • Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Dat kun je hier doen.
 • Dien naast de digitale versie een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier zonder bijlagen binnen 2 dagen na het indienen van de digitale versie bij het Filmfonds in. 
 • Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager nog één keer de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie in te dienen.
 • Let op: vooraf dient de keuze gemaakt te zijn of het filmplan past binnen de kaders van deze regeling dan wel de reguliere aanvraagmogelijkheden voor realisering bij de afdeling Screen NL.
 • Het aanvraagdossier dient in elk geval voorzien te zijn van de volgende documenten:
  • Synopsis
  • Scenario of alternatieve structuren zoals een skeletonscript, storyboard, moodboard
  • Toelichting producent/scenarist/regisseur/co-auteur/scriptcoach
  • Helder audiovisueel concept
  • CV’s van betrokken producent, scenarist en regisseur
  • Begroting en financieringsplan
  • Werkplan met lowbudget aanpak
  • Plan voor uitbreng
  • Overeenkomsten met belangrijkste heads of department en eventuele coproducent
  • Viewingsmateriaal
  • KvK-uittreksel aanvrager (niet ouder dan 12 maanden) 

Volg deze vijf stappen om aan te vragen:

 1. Klik hieronder op ‘Aanvraag starten
 2. Selecteer account Organisatie
 3. Selecteer de Categorie: Speelfilm (klik op ‘Doorgaan’)
 4. Selecteer Deelreglement: Ontwikkeling - New Screen NL of Realisering New Screen NL
 5. Vul formulier in
Aanvraag starten

Contact