Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Korte film - Documentaire - New Screen NL - Realisering

Filmfonds Shorts is voor de realisering van een korte film in de categorie documentaire of fictie. De ontwikkeling van talent staat bij deze regeling centraal, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift, en de behoefte om deze te vinden middels een originele, urgente en/of innovatieve korte fictiefilm of korte documentaire.

Wie komt in aanmerking?

Een producent die een erkende beroepsopleiding voor film heeft afgerond en/of tenminste één filmproductie binnen de desbetreffende categorie in de professionele film- en televisiesector heeft gerealiseerd en uitgebracht. Een producent mag maximaal twee projecten indienen per aanvraagronde.

In aanmerking komen projecten van regisseurs die:

  • minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd aan een erkende beroepsopleiding voor film; of
  • in de afgelopen vijf jaar hun eerste filmproductie hebben gemaakt in eigen beheer, die is vertoond voor een aantoonbaar betalend bioscoop- of filmfestivalpubliek, dan wel op nationale televisie is vertoond in Nederland. 

Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen geen aanvraag indienen. De producenten de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

Bijdrage

  • Maximaal € 40.000 per project.

Het maximale aandeel van het Fonds in de financiering is 85% van het totale productiebudget. Dit betekent dat minimaal 15% van het budget ingebracht moet worden via andere financiers. 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur. 

Voorwaarden

Alleen projecten die origineel, urgent en/of innovatief zijn en binnen 12 maanden na de beschikking theatrical en/of non-theatrical in première gaan, komen in aanmerking. De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de korte film. Projecten die volledig gefinancierd zijn na een eventuele toekenning door het Fonds krijgen prioriteit bij de selectie. De bijdrage van het Filmfonds dient volledig in Nederland te worden besteed.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen, het scenario en de regievisie spelen hierbij een belangrijke rol. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Aanvragen worden integraal afgewogen om tot een eindselectie te komen. Daarbij wordt de directe uitvoerbaarheid meegewogen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Per jaar komen maximaal 8 projecten voor een bijdrage in aanmerking. 

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten

Contact