Filmfonds Shorts (fictie en documentaire)

Korte film - Documentaire - Selective Funding - Realisering

Filmfonds Shorts is voor de realisering van een korte film in de categorie documentaire of fictie. De ontwikkeling van talent staat bij deze regeling centraal, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift, en de behoefte om deze te vinden middels een originele, urgente en authentieke korte fictiefilm of korte documentaire.

In de afgelopen zes jaar werden er 50 korte films geselecteerd, met sterke resultaten. Bekijk hier enkele eerder gerealiseerde Filmfonds Shorts!

Deze ronde is expliciet bedoeld voor filmprojecten die met de financiering van het Filmfonds deze zomer gedraaid kunnen worden. Dit najaar volgt er een tweede ronde waarbij de regeling een nieuwe vorm zal aannemen.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een beginnend of ervaren producent die een erkende beroepsopleiding voor film heeft afgerond of tenminste één onafhankelijke filmproductie* binnen de desbetreffende categorie in de professionele film- en televisiesector heeft gerealiseerd en uitgebracht. De producent dient gevestigd te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland. Daarnaast dient de producent ingeschreven te staan bij Kamer van Koophandel, maar hoeft geen rechtspersoon te zijn (dus een V.O.F. of eenmanszaak is ook toegestaan). Per producent en daaraan gelieerde bedrijven/entiteiten kan per aanvraagronde een maximum van twee projecten worden ingediend.

In aanmerking komen projecten van:

 • Regisseurs die minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd aan een erkende HBO beroepsopleiding voor film; of
 • Autodidacten die in de afgelopen vijf jaar hun eerste onafhankelijke filmproductie* hebben geregisseerd, die is vertoond voor een aantoonbaar betalend bioscoop- of (internationaal) filmfestivalpubliek, dan wel op nationale televisie of op een gecureerd online filmplatform, zoals Videoland, Pathé Thuis, NPO-Start of Cinetree, is vertoond. 

Personen die nog een beroepsopleiding volgen kunnen geen aanvraag indienen. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

Bijdrage

Maximaal € 40.000 per project.

Het maximale aandeel van het Fonds in de financiering is 85% van het totale productiebudget. Dit betekent dat minimaal 15% van het budget ingebracht moet worden via andere financiers. 

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering bijv. GoShort Gelderse pitch, Amsterdam Fonds voor de Kunsten, Kunstraden van Gemeenten, BranbantStad, CineSud, Limburg Film Fonds, enzovoorts.
 • Thematische partners voor financiering die passen bij het filmplan bijv. Democratie & Media, Stichtingen voor Vluchtelingenwerk, Rouwverwerking et cetera, Fonds voor Psychische gezondheid. enzovoorts.
 • Overige marktpartijen, niet beperkt tot (publiek) omroepen juist door de status van vrije filmproductie. Sponsoring is ook mogelijk.
 • Overige Rijkscultuurfondsen voortvloeiend uit het filmplan, de staat van dienst van de maker of crew.
 • Cinecrowd.nl of Voordekunst.nl

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur. 

Er volgt in najaar 2021 nog een indiendatum.

Voorwaarden

Alleen projecten die origineel, urgent en/of innovatief zijn, deze zomer worden gedraaid en binnen 12 maanden na de beschikking afgerond kunnen zijn, komen in aanmerking. De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de korte film. Projecten die volledig gefinancierd zijn na een eventuele toekenning door het Fonds krijgen prioriteit bij de selectie. De bijdrage van het Filmfonds dient volledig in Nederland te worden besteed.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen, het scenario en de regievisie spelen hierbij een belangrijke rol. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het Hoofd en Projectmanager Selective Funding de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Aanvragen worden integraal afgewogen om tot een eindselectie te komen. Daarbij wordt de directe uitvoerbaarheid meegewogen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Deze ronde komen maximaal 8 projecten voor een bijdrage in aanmerking. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire of Korte Fictie.
 3. Kies voor Filmfonds Shorts.
Aanvraag starten

Contact