Realisering onderzoek & experiment

Onderzoek & Experiment - Korte film - New Screen NL - Realisering

Realisering van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film, of een interactieve film met een duidelijk aanwijsbaar filmische component waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen samenkomen.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER, of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent, die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije niet in opdracht geproduceerde filmproductie in Nederland.

Uitzondering
Wanneer de beoogde fondsbijdrage voor ontwikkeling en eventuele realisering bij elkaar opgeteld lager is dan € 30.000 kan, onder de voorwaarde dat de aanvrager naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring op het gebied van onderzoek & experiment heeft, worden afgeweken van het voorschrift dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. 

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • Maximaal € 50.000 voor een regisseur die zijn eerste onderzoek & experiment wil maken.
  • Maximaal € 100.000 voor een regisseur die zijn tweede of daaropvolgende onderzoek & experiment wil maken.

Doe de ideecheck

Producenten die overwegen een aanvraag voor een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij de filmconsulenten doen. Een ideecheck wordt online ingevuld en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen op het beoogde filmplan. Een producent kan maximaal twee projecten gelijktijdig voor een ideecheck voorleggen. 

De Ideecheck kan het hele jaar worden ingediend, alleen met een organisatieaccount in Frame. Om de Ideecheck te doen, kies In Frame Account: Organisatie, dan Categorie: Ideecheck en vervolgens het gewenste Deelreglement. In beginsel komt de filmconsulent binnen vijftien werkdagen met een reactie. Doe de Ideecheck in Frame.

Wanneer aanvragen?

Realiseringsaanvragen voor onderzoek & experiment kunnen het hele jaar worden ingediend.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst de productionele en zakelijke aspecten. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact