Afwerking New Screen NL

Documentaire - Onderzoek & Experiment - Animatie - Korte film - New Screen NL - Afwerking

Aan te vragen als de vrije filmproductie is geselecteerd als voorfilm bij een bioscoopfilm of indien er sprake is van selectie door een toonaangevend filmfestival, museum/galerie of platform. De bijdrage kan ingezet worden voor de kosten voor afwerking en productie, promotie en distributie van de betreffende filmproductie.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

 • Een producent, of:
 • een regisseur die zijn/haar filmproductie zelf geproduceerd heeft.

Bijdrage

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Een bedrag van € 10.000

Voorwaarden

Aanvragen kan alleen

 • bij selectie van de vrije, niet in opdracht geproduceerde filmproductie voor tenminste:
  - één gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival ; of
  - een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de filmproductie zich onderscheidt in bereik of waardering; of
  - een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
  - de filmproductie als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.
  De filmfestivals en digitale videoplatforms die in aanmerking komen zijn benoemd in hoofdstuk 7 van het Financieel & Productioneel Protocol. Bij vertoning van een filmproductie in de categorie Filmisch Experiment in het kader van een tentoonstelling/expositie gaat het om een naar het oordeel van het Fonds gerenommeerde en passende vertoningsplek.
 • indien de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds heeft ontvangen.
 • indien het geen afstudeerfilm betreft, noch een film van een producent of regisseur die nog niet is afgestudeerd

Er kan geen bijdrage aangevraagd worden voor commercials, videoclips en opdrachtfilms, of volledig door omroepen gefinancierde producties.

Speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een bioscoopuitbreng kunnen binnen de daarvoor geldende kaders en criteria een aanvraag doen voor een afwerkingsbijdrage via het programma Screen NL.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking New Screen NL moet uiterlijk 1 maand na de einddatum van het festival of vertoning door het platform waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds.

 

Procedure

Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
  Let op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten

Contact