Vrijplaats voor beginnende scenaristen

Speelfilm - Animatie - New Screen NL - Ontwikkeling

De deadlines voor aanvragen voor 2019 zijn verstreken. De Vrijplaats voor beginnende scenaristen wordt voortgezet via Ateliers.

De Vrijplaats voor beginnende scenaristen wordt meegenomen in de opzet van Ateliers, die in het najaar van 2019 via het Deelreglement Filmactiviteiten verder vorm krijgen. Een Atelier is een creatief ontwikkeltraject voor filmprojecten en makers onder leiding van coaches.

Contact