Vrijplaats voor beginnende scenaristen

Speelfilm - Animatie - New Screen NL - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor het schrijven van een treatment of scenario.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een beginnende scenarist (geen duo’s) kan een aanvraag indienen. Deze scenarist:

 • is in de laatste 10 jaar afgestudeerd aan een scenario-opleiding van de Nederlandse Filmacademie, HKU of ScriptAcademy; of
 • Is in de laatste 10 jaar afgestudeerd aan een regie-opleiding van de Nederlandse Filmacademie of HKU en heeft al eerder minimaal één vrij werk geschreven en geregisseerd dat voor betalend bioscoop- of filmfestivalpubliek dan wel op nationale televisie is vertoond in Nederland; of
 • heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag twee of meer toneelstukken geschreven die in meerdere steden in Nederland professioneel zijn uitgevoerd.

 

Bijdrage

 • Maximaal € 10.000 als schrijfhonorarium
 • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

 • een scenarist kan per ronde één aanvraag indienen;
 • alleen oorspronkelijke en nieuwe ideeën komen in aanmerking;
 • het idee is origineel in aanpak of binnen het oeuvre van de scenarist.

 

Procedure

Het hoofd New Screen NL draagt samen met een externe adviseur zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Er worden maximaal 8 aanvragen per jaar toegekend.

Na toekenning wordt in overleg met het Fonds een scriptcoach benaderd die het schrijfproces zal begeleiden.
Er moet binnen een jaar na de toekenning een treatment of scenario alsmede een verslag van het werkproces worden opgeleverd.

Binnen een jaar na oplevering van het scenario kan, binnen de reguliere financiële kaders voor de ontwikkeling van een speelfilm, door een productiemaatschappij een aanvullende aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden gedaan.

 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Veelgestelde vragen

Eerder werk is niet alleen door mij geschreven, kan ik dat met de aanvraag meesturen?

Het Fonds is geïnteresseerd in uw eerdere werk waarvoor u (hoofd)verantwoordelijk was als schrijver. Alleen als daar sprake van is, kunt u het gerealiseerde werk (de film middels een viewing link) meesturen.

Kan ik voorafgaand aan de aanvraag voor de Vrijplaats een Ideecheck indienen?

Nee, voor de Vrijplaats kunt u geen Ideecheck indienen.

Op basis waarvan wordt er geselecteerd?

Het Fonds selecteert op basis van de synopsis, toelichting, plan van aanpak, eerder werk en de beoogde leerdoelen.

Welke stukken voeg ik aan de aanvraag toe?
 • logline;
 • synopsis (1 tot maximaal 3 pagina’s);
 • toelichting (persoonlijke motivatie en leerdoel(en), maximaal 1 pagina, zie artikel 5 lid 1a van het algemeen reglement en de bijbehorende toelichting);
 • plan van aanpak (bijvoorbeeld planning, research, maximaal 1 pagina) ;
 • cv en filmografie/overzicht van toneelwerken ;
 • eerder gerealiseerd werk (de film middels een viewing link); dit betreft hele werken en geen fragment of trailer.
Hoe kan ik een script coach vinden?

Na toekenning wordt in overleg met het Fonds een coach benaderd; deze hoeft u dus niet voorafgaande de aanvraag zelf te benaderen.

Mag ik ook aanvragen als ik nog een beroepsopleiding volg?

Als u nog een opleiding volgt, komt u helaas nog niet in aanmerking voor een subsidie.

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

Aanvraag starten

Contact