Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en documentaire

Speelfilm - Animatie - Documentaire - International - Realisering

Het Fonds steunt de realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm en documentaire.

Een minoritaire coproductie dient binnen het totale aanbod van internationale coproducties van uitzonderlijke artistiek-inhoudelijke kwaliteit te zijn, met onder andere een aantoonbare substantiële creatieve en technische inbreng van filmprofessionals uit Nederland.

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de filmproductie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse minoritaire coproducent. Hij/zij is voorheen als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm); of
 • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:

Maximaal € 250.000

Documentaire:

Maximaal € 50.000

De bijdrage van het Filmfonds is ondergeschikt aan de bijdrage van het buitenlandse nationale fonds en/of de hoofdfinancier. 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Om voor een toekenning van een bijdrage in aanmerking te komen, dient de filmproductie binnen het totale aanbod van internationale coproducties van uitzonderlijke artistiek-inhoudelijke kwaliteit te zijn en gekoppeld te zijn aan een substantiële creatieve en technische inbreng van filmprofessionals vanuit Nederland.

Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat:

 • 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is bevestigd;
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten;
 • Middels een getekende verklaring dient duidelijk te zijn hoe taken en verantwoordelijkheden tussen de buitenlandse majoritaire coproducent en Nederlandse minoritaire coproducent belegd worden en hoe de coproductie vorm krijgt;
 • De landelijke bioscoopuitbreng dient in het land van de majoritaire coproducent gegarandeerd te zijn door een filmdistributeur dan wel marktpartijen uit de lokale exploitatieketen.

Aan een aanvraag/eventuele subsidieverlening wordt daarnaast de volgende specifieke voorwaarden gesteld: 

 • De aanvrager dient te beschikken over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten van de filmproductie voor bij voorkeur de Benelux en, indien de rechten voor België en Luxemburg reeds vergeven zijn, tenminste over deze rechten op het Nederlandse territorium.
 • De filmproductie dient een (non-)theatrical release in Nederland te krijgen. Voor de categorieën speelfilm, lange animatiefilm en documentaire dient de aanvrager een schriftelijke verklaring ondertekend door een Nederlandse filmdistributeur en/of indien van toepassing van een Nederlandse zendgemachtigde te overleggen en/of een uitgewerkt uitbrengplan met het oog op publieksbereik en zichtbaarheid in Nederland.
 • Eventuele financiële bijdragen in het kader van Eurimages en/of andere Europese financiering moeten pro rato toegerekend worden aan de aanvrager.
 • De financiering van een filmproductie dient volledig binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • Indien er ook een aanvraag voor de Production Incentive gedaan zal worden dien je ook voor de Nederlandse bestedingen van de selectieve aanvraag het begrotingsmodel van de Netherlands Film Production Incentive te gebruiken. 
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Het subsidiebedrag dient volledig te worden besteed in Nederland (cast, crew etc.).

Procedure

Inhoudelijk

Een adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Binnen de beperkte middelen die het Fonds beschikbaar worden de op grond van in artikel 15 van het Deelreglement Realisering benoemde prioriteiten een selectie gemaakt.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Let op: Wanneer voor de financiering van het project niet alleen Film Production Incentive maar ook selectieve steun noodzakelijk is, dan kunt je jouw aanvraag voor Film Production Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun.

Voor de Nederlandse bestedingen dien je het begrotingsmodel van de Netherlands Film Production Incentive te gebruiken.

Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm, Documentaire, Korte Animatie of Onderzoek & Experiment.
 3. Kies voor Minoritaire coproductie.
Aanvraag starten

Contact