Internationale distributie

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Ondersteuning van distributie in het buitenland, van Nederlandse in de bioscoop uitgebrachte speelfilms en documentaires. Aanvragen is mogelijk voor speelfilms en documentaires die met een selectieve realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen en indien de filmproductie geselecteerd zijn voor een toonaangevend internationaal festival.

Wie komt in aanmerking?

Een buitenlandse distributeur vraagt aan, voor P&A costs voor de distributie van een speelfilm of documentaire. Bij jeugd- en familiefilms kan de distributeur aanvragen voor de dubbing kosten en/of P&A costs. Er kan alleen aangevraagd worden voor een release buiten de Benelux en als er een internationale sales agent verbonden is. 

Bijdrage

  • Maximaal € 20.000 per filmproductie voor uitbreng in bioscopen in het buitenland door een buitenlandse distributeur. (maximaal 50% van de distributeursbijdrage voor de P&A);
  • Maximaal € 15.000 per speelfilm voor dubbing (maximaal 50% van de distributeursbijdrage voor de totale kosten).

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de lokale release datum.

Voorwaarden

  • Alleen films die een selectieve bijdrage van het Nederlands Filmfonds hebben ontvangen komen in aanmerking;
  • Alleen films die geselecteerd zijn voor een toonaangevend internationaal festival (zie hoofdstuk 7 van het Financieel & Productioneel Protocol voor de lijst van internationale festivals) komen in aanmerking;
  • Filmproducties dienen een lokale release te krijgen binnen 12 maanden na de wereld/internationale première op een toonaangevend festival;
  • Voor speelfilm moet er een theatrical release in minimaal 5 theaters zijn, voor documentaire in minimaal 3;
  • Er kan alleen aangevraagd worden voor een release buiten de Benelux en als er een internationale sales agent verbonden is;
  • Het is alleen mogelijk aan te vragen voor distributie- en dubbingkosten die niet al door het Filmfonds, Eye International of derde partijen worden vergoed;
  • Het Fonds ondersteunt geen kosten voor een MG, afwerking of een M&E track.

Procedure

Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst de aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Prioriteit

Het Fonds geeft prioriteit aan distributie in Europese landen of landen waarmee Nederland verdragen mee heeft. Prioriteit wordt ook gegeven aan distributie aanvragen voor ondertitels of dubbing in een van de wereldtalen.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Zie voor de lijst met toonaangevende internationale filmfestivals hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen een week dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Aanvraag starten

Contact