Internationale distributie

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Ondersteuning van distributie in het buitenland, van Nederlandse in de bioscoop uitgebrachte speelfilms en documentaires. Aanvragen is mogelijk voor speelfilms en documentaires die met een selectieve realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen.

Het is alleen mogelijk aan te vragen voor distributie- en dubbingkosten die niet al door het Filmfonds, Eye International, Creative Europe of derde partijen worden vergoed. Het Fonds ondersteunt geen kosten voor een MG, afwerking of een M&E track.

Wie komt in aanmerking?

Een sales agent vraagt aan, voor P&A costs voor de distributie van een speelfilm of documentaire, via 1 of meerdere buitenlandse distributeurs. Bij jeugd- en familiefilms kan de sales agent aanvragen voor de dubbing kosten en/of P&A costs. De toegekende bijdrage moet ingezet worden voor de release van de film in 1 of meer landen buiten de Benelux. De sales agent vraagt aan met een bestedingsplan, nadat de speelfilm of documentaire aan een buitenlandse distributeur is verkocht.

De toegekende bijdrage wordt beschikbaar gemaakt na de inlevering van de dealmemo met de buitenlandse distributeur, een beknopt distributieplan met bijbehorend financieringsplan en begroting, en het productiebudget.

Bijdrage

  • Maximaal € 20.000 per filmproductie voor uitbreng in bioscopen in het buitenland door een buitenlandse distributeur (maximaal 50% van totale kosten voor P&A)

  • Maximaal € 20.000 per speelfilm voor dubbing (maximaal 50% van totale kosten)

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de internationale distributie.

Voorwaarden

  • Alleen films die een selectieve bijdrage van het Nederlands Filmfonds hebben ontvangen komen in aanmerking
  • De film is gerealiseerd voor een bioscooprelease, voor een productiebudget tot € 3 miljoen (speelfilm) of € 600.000 (documentaire) en/of de filmproductie is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal festival (zie hoofdstuk 7 van het Financieel en productioneel protocol voor de lijst van internationale festivals)
  • De speelfilm heeft een theatrical release in minimaal 5 theaters en een documentaire in minimaal 3 theaters
  • Alleen releases buiten de Benelux worden ondersteund
  • De subsidie wordt gegeven als een lening
  • Nederlandse minoritaire coproducties, of producties waarvan de kosten onder coproductie verdragen vallen, of films die distributiesteun hebben ontvangen van derden, zoals Filmfonds, Eye International, MEDIA, of in land van herkomst komen niet in aanmerking
  • Het is alleen mogelijk aan te vragen voor distributie- en dubbingkosten die niet al door het Filmfonds, Eye International of derde partijen worden vergoed
  • Het Fonds ondersteunt geen kosten voor een MG, afwerking of een M&E track

Procedure

Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst de aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Zie voor de lijst met toonaangevende internationale filmfestivals hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten